Maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op Woensdag 14 april 2021

Update 16 april 2021

Besluit Burgemeester

De algemene mondmaskerplicht voor wandelaars voor iedereen vanaf 13 jaar in de winkelas Rijselstraat, startend vanaf de Grote Markt te Menen (kruispunt Bruggestraat/Kortrijkstraat), tot aan de Franse grens, wordt verlengd en dit voor onbepaalde duur, tot opheffing van de maatregel door de burgemeester. 

Buiten deze handelsas (Rijselstraat) blijft het dragen van neusmondmaskers nog steeds verplicht voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd.

Er geldt ook een algemene mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich binnen de vaccinatiesite Park Ter Walle in Menen bevindt, dit binnen de perimeter hiertoe aangeduid. (gebied parking en toegangszone vanaf J Sabbestraat tot ingang vaccinatiecentrum – niet op sport- en speelterreinen).

Besluit burgemeester

Update 14 april 2021

Het federaal overlegcomité heeft vandaag 14 april de hiernavolgende beslissingen genomen.

Vanaf maandag 19 april '21:

 • de scholen gaan opnieuw open. Afstandsonderwijs voor de helft van de tijd voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Hoger onderwijs één dag per week fysiek onderwijs en fysieke examens;
 • het reisverbod verdwijnt. Wie uit een rode zone terugkeert moet getest worden en er volgt een quarantaineperiode van minstens 7 dagen (test op dag 1 en dag 7). Geen uitzonderingen voor gevaccineerden.

Vanaf maandag 26 april '21:

 • kappers en andere niet-medische contactberoepen mogen opnieuw onder strikte voorwaarden de deuren openen;
 • niet-essentiële winkels mogen opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Het blijft ook dan toegelaten om met twee personen samen te winkelen;
 • is het mogelijk om met 10 personen buiten samen te komen, op voorwaarde dat er voldoende afstand gehouden wordt en/of een mondmasker gedragen wordt;
 • de overheid start met een aantal proef- en pilootprojecten in onder meer de cultuur-, sport- en eventsector.

Vanaf zaterdag 8 mei '21:

 • cafés en restaurants mogen opnieuw klanten bedienen op het terras. Welke regels zullen gelden op de terrassen, bijvoorbeeld hoeveel mensen aan een tafel mogen zitten en of er een sluitingsuur komt, daarover wordt de komende dagen beslist;
 • de avondklok wordt vervangen door een samenscholingsverbod van middernacht tot 5 uur ‘s morgens met maximaal drie personen;
 • je mag maximaal tegelijk twee nauwe contacten thuis ontvangen van hetzelfde gezin;
 • culturele activiteiten en erediensten in buitenlucht kunnen met maximaal 50 personen;
 • pretparken mogen opnieuw de deuren openen;
 • professionele brocante en rommelmarkten kunnen opnieuw doorgaan;
 • georganiseerde buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 25 personen buiten (<19-jarigen) en maximaal 10 personen binnen (<13-jarigen).

Deze datum is afhankelijk van twee parameters: als zeven op de tien 65-plussers tegen dan gevaccineerd is en de situatie op intensieve zorg duurzaam is verbeterd.

Voor verdere versoepelingen is het wachten tot juni. Indien de situatie op de afdelingen intensieve zorgen dan is genormaliseerd, is er ruimte voor de volledige heropening van de horeca, voor cultuur en evenementen, voor de heropening van fitnesscentra, en voor meer sociale contacten. 


Update 24 maart 2021

Update corona - Nu de coronacijfers opnieuw in sterk stijgende lijn gaan, is het overlegcomité vandaag vervroegd samengekomen. Volgende beslissingen werden genomen:

 • de scholen lager, secundair en hoger onderwijs mogen vanaf maandag 29/03 geen contactonderwijs voorzien tot na de paasvakantie. Kleuterscholen blijven wel open;
 • niet-essentiële winkels zijn vanaf zaterdag 27/03 enkel op afspraak open. Je mag max. 1 persoon bijkomend meenemen, wanneer deze onder hetzelfde dak woont;
 • niet-medische contactberoepen sluiten vanaf zaterdag 27/03 de deuren;
 • buiten mag je max. 4 personen ontmoeten i.p.v. 10;
 • het verbod op niet-essentiële reizen blijft;
 • de verplichting op telewerk blijft gelden;
 • de avondklok van middernacht tot 05.00 uur blijft behouden;
 • er komt geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

Regelgeving handel n.a.v. Overlegcomité 24 maart

Update 22 maart 2021

Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vrijdag 19 maart in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité stelde onder andere vast dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, het aandeel nieuwe virusvarianten toeneemt en er meer mensen in het ziekenhuis en op intensieve zorgen komen te liggen. Het Overlegcomité nam enkele bijkomende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken.

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.

Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen. Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.

Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

2. Maatregelen in het onderwijs

Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:

 • klasgroepen indoor strikt gescheiden;
 • zo veel mogelijk activiteiten in open lucht;
 • zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen;
 • in gemeenten met stijgende trend: vanaf 1 besmetting afstandsonderwijs voor klas in kwestie

(meer info over extra maatregelen in onderwijs op https://bit.ly/3lCzcFk)

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

 •  de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2021 19.07 u.

Update 7 maart 2021

De federale overheid houdt je op de hoogte via de informatiewebsite rond het coronavirus / COVID-19. Vanaf 8 maart 2021 zijn er een aantal versoepelingen:

Sociaal contact en groepen 

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Het gaat per gezinslid over een en hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact per zes weken.
 • Gezinnen mogen maar 1 knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen.
 • Je mag geen ander bezoek thuis ontvangen.
 • Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nóg 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Vanaf 8 maart mag je met 10 personen buiten afspreken.

Naar de winkel of de markt

 • Winkelen doe je alleen. Een volwassene mag wel de minderjarigen van zijn eigen huishouden meenemen of hij mag personen die nood hebben aan begeleiding vergezellen.
 • Winkelen wordt beperkt tot 30 minuten.
 • Mondneusmaskers zijn verplicht.
 • Respecteer de regels die zijn aangeplakt door de winkeluitbater.
 • 'Gewone' markten mogen nog plaatsvinden. Er gelden strikte regels: volg nauwgezet de voorschriften en richtlijnen ter plaatse. Vanaf mei kunnen opnieuw andere markten georganiseerd worden zoals jaarmarkten, brocantemarkten en rommelmarkten. Voor de definitieve beslissingen hierover wachten we op het Ministrieel Besluit.

Nachtklok

Tussen 24 uur en 5 uur is het verboden om je te verplaatsen in de openbare ruimte, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.

Mondneusmasker verplicht?

Waar en wanneer moet je een mondneusmasker dragen? We volgen de regels die in provincie Antwerpen gelden:

 • Een mondneusmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op volgende risicovolle plaatsen:

  • in winkels en winkelcentra;
  • in winkelstraten;
  • in publieke delen van openbare gebouwen;
  • in horecazaken, 
  • op markten, kermissen en handelsbeurzen;
  • op het openbaar vervoer, op perrons, bij de bushalte;
  • in bibliotheken en musea;
  • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen en auditoria;
  • in gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
  • in de omgeving van onderwijsinstellingen. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Opgelet: De controleurs van De Lijn kunnen administratieve boetes geven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.

 • Daarnaast is het ook verplicht op elke andere drukbezochte plaats, zowel privaat als publiek. Als je de afstand van 1,5 meter niet kunt respecteren, moet je een masker opzetten.

Uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag je een gelaatsscherm gebruiken.
 • Je moet geen mondneusmasker dragen

  • terwijl je eet of drinkt;
  • wanneer je in gesprek bent met doven en slechthorenden. Bewaar dan wel een veilige afstand.

Eind oktober 2020 besliste de Stad Menen wegens de slechte coronacijfers extra maatregelen te nemen bovenop de richtlijnen vanuit het nationaal Overlegcomité. Het schepencollege evalueert deze maatregelen permanent en stuurt bij indien nodig.

De voornaamste lokale maatregelen die momenteel gelden op een rij:

 1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem blijven tot en met 15 april 2021 verboden.
 2. Er geldt mondmaskerplicht in de volledige Rijselstraat in Menen en op drukke plaatsen (scholen, winkelcentra…) voor iedereen vanaf 12 jaar. Je moet in gans West-Vlaanderen ook steeds een mondmasker op zak hebben.
 3. Bijkomend wordt een algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor iedereen vanaf 12 jaar die zich binnen de vaccinatiesite Park Ter Walle in Menen bevindt, dit binnen de perimeter hiertoe aangeduid, zijnde de volledige parkingzone en de toegangszone vanaf de Sabbestraat tot de ingang vaccinatiecentrum (de mondmaskerplicht geldt niet op buitensport- en speelterreinen)
 4. Alle winkels kunnen hun reguliere openingsuren hanteren. Nachtwinkels moeten dicht om 22u. Na 20u geldt een verbod op verkoop van alcohol.
 5. Bib in Menen, Lauwe en Rekkem zijn weer open (enkel uitleen). Meer info op https://menen.bibliotheek.be.
 6. Zwembad: open in tijdssloten. Meer info op https://www.menen.be/zwembad.

Deze maatregelen gelden tot en met 15 april 2021.

Onze politiediensten blijven strikt controleren op de naleving van ALLE coronamaatregelen, want naast de bovenvermelde blijven ook de bovenlokale coronarichtlijnen gelden: zie https://www.info-coronavirus.be/nl/


Coronamaatregelen 

 • vanaf 27/01 tot 01/04 is er een verbod op reizen met een recreatief en toeristisch karakter vanuit en naar ons land. Enkel essentiële reizen omwille van dwingende familiale redenen zoals co-ouderschap, studies, medische behandeling, grensarbeid of louter professionele verplaatsingen zijn toegelaten;
 • vanaf 25/01 zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika komen, 10 dagen quarantaine moeten respecteren met een test op dag 1 en op dag 7. Niet-residenten die toch naar België komen, zullen bij vertrek en aankomst een negatieve test moeten kunnen voorleggen;
 • niet-medische contactberoepen zullen ten vroegste op 13/02 kunnen heropstarten, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie t.o.v. vandaag verbeterd is;
 • de isolatieperiode wordt verlengd van 7 naar 10 dagen voor personen die besmet zijn met het coronavirus.

Welke reizen zijn essentieel?

 • Reizen om professionele redenen
 • Reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • Reizen omwille van dwingende gezinsredenen
 • Reizen omwille van humanitaire redenen
 • Reizen die studiegerelateerd zijn
 • Reizen als onderdeel van het dagdagelijks leven van grensgemeenten en grensregio’s
 • Reizen om zorg te dragen voor dieren
 • Reizen in het kader van juridische verplichtingen
 • Reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • Reizen in het kader van een verhuizing
 • Doorreizen

Wat moet ik doen ?

Om een essentiële reis te maken, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je beschikt over een ingevulde verklaring op eer. Je moet deze verklaring op eer steeds bij je hebben.
 1. Verbleef je langer dan 48u in het buitenland of keer je terug met het vliegtuig, de trein, bus of boot naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in.
 • Op basis van je antwoorden en de kleurencode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.

  • Krijg je een sms ? Je bent een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een code per sms.
  • Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.
  • Vulde je het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Dan belt een medewerker je op via de telefoon.

Alle huidige maatregelen op 

www.info-coronavirus.be/nl

PowerPoint coronavirus