Maak kennis met ons digitaal loket

Je kan via www.menen.be/digitaal-loket een aantal getuigschriften en attesten digitaal bij de dienst Burgerzaken aanvragen.

Ons digitaal loket bespaart je dus minstens een bezoek aan het stadhuis EN is 7 dagen op 7, 24u op 24u bereikbaar.

Met andere woorden: buiten de openingsuren van de stadsdiensten kun je op www.menen.be/digitaal-loket voor bepaalde dienstverleningen altijd terecht.

Het gaat om volgende diensten:

Aangifte van adreswijziging
Aanvraag bewijs van leven
Aanvraag echtscheidingsakte
Aanvraag geboorteakte
Aanvraag huwelijksakte
Aanvraag overlijdensakte
Getuigschrift van nationaliteit
Getuigschrift van samenstelling van het gezin
Getuigschrift van woonst en verblijfplaats
Getuigschrift van woonst met historiek van adressen
Uittreksel strafregister

Deze diensten kun je terugvinden via de knop ‘Digitaal loket' bovenaan op de startpagina van www.menen.be. Voor al deze diensten dien je gebruik te maken van het rijksregisternummer. Dit is het unieke nummer verbonden met elke burger met de Belgische nationaliteit. Je vindt dit rijksregisternummer op de voorzijde van de SIS-kaart of, indien je dit hebt aangevraagd, achteraan op jouw identiteitskaart. Het rijksregisternummer bevat 11 cijfers, waarvan de eerste 6 de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden.

Nadat je het digitale formulier op de site hebt ingevuld, krijg je binnen de week het gevraagde attest opgestuurd. Voor het uittreksel van het strafregister dien je wel nog persoonlijk het uittreksel af te halen aan de Onthaal- en Infobalie van het stadhuis. Maar zo spaar je toch minstens één bezoekje aan het stadhuis uit.

Je kunt ook een aantal andere diensten digitaal via www.menen.be regelen. Hier vind je een overzicht van het aanbod 'Digitaal loket'.

Zie ook

Aangemaakt op: 02/01/2014