Lokale crisiscel Onderwijs blijft bij de les

Gepubliceerd op Donderdag 18 maart 2021

Een lokale crisiscel onderwijs?

De lokale crisiscel Onderwijs werd opgericht bij het begin van de coronapandemie. Het permanent doel van deze cel bestaat erin de via gerichte communicatie tussen scholen en stadsbestuur het aantal besmettingen in de scholen dagelijks te monitoren. De crisiscel bestaat uit de burgemeester, de schepen van onderwijs, de overkoepelend medisch arts voor onze regio, de CLB-arts, de noodplancoördinator, de beleidsmedewerker onderwijs en de directie(s) van de betrokken school. Bij de start van de coronacrisis en telkenmale er sprake was van nieuwe richtlijnen met impact op onderwijs werd de crisiscel onderwijs bijeen geroepen. Binnen dit netwerk van onderwijsexperten werd en wordt de regelgeving besproken, casussen voorgelegd alsook onderling afgestemd. Dit om binnen het onderwijsnetwerk van onze stad maximaal te streven naar een uniforme aanpak.

Wanneer bij het dagelijks monitoren knipperlichten gaan branden en bepaalde drempelwaardes (zoals bij clusterbesmettingen) worden overschreden, wordt de crisiscel bijeen geroepen om de situatie en de aanpak van de specifieke casus onderling te bespreken.

Huidige stand van zaken

Vele ouders merken wellicht op dat een aantal klassen en een school in quarantaine werd geplaatst. Sinds 9 maart kwam de crisiscel hiervoor al drie keer bijeen. Tijdens één van deze overleggen werd beslist om VBS Blijdhove preventief te sluiten. Elke beslissing van de crisiscel gebeurt op advies van de medisch expert, dr. Stefaan Viaene, coördinerend arts van de volledige eerstelijnszone van alle huisartsen het CLB. Zo werd beslist om bij VBS Blijdhove de testbus in te zetten om zo efficiënt alle leerlingen en leerkrachten te testen. Via deze aanpak bewaarden we het overzicht en werd meteen de effectieve impact op deze school duidelijk. Met deze handvaten en testresultaten kon de crisiscel onderwijs in samenspraak met de betrokken school ook  de gepaste maatregelen nemen.

Naast de algemene sluiting van VBS Blijdhove werd onlangs beslist om ook 4 klassen in andere scholen preventief in quarantaine te plaatsen. Geen reden tot paniek, maar vooral een actie om de controle in deze scholen te bewaren. Net zoals nationaal al werd gecommuniceerd, merken ook wij in onze stad meer besmettingen bij de schoolgaande jeugd. Gelukkig worden kinderen en jongeren hier bijna nooit ernstig ziek van.

Impact op het reilen en zeilen van elke dag, thuis en op school.

Vanuit het stadsbestuur merken we maar al te goed dat het voor directies, leerkrachten en voor elke bewoner van onze stad moeilijke tijden zijn. Naast de extra tijd en energie die het opvolgen van de corona-regelgeving vraagt, worden scholen net als andere werkgevers geconfronteerd met personeel die in quarantaine moet of besmet zijn. Ook voor ouders is het moeilijk om zich te organiseren indien een klas of school gesloten wordt. Helaas mag de school geen opvang voorzien, aangezien vermenging van bubbels te allen tijde vermeden moet worden.

Als stadsbestuur trachten we vooral goed te monitoren, de communicatie met de school te stroomlijnen en daarnaast de communicatie tussen school en de ouders duidelijk en transparant te houden. We roepen als vele anderen op om de maatregelen goed te blijven volgen, niet te panikeren bij een besmetting en bovenal het hoofd koel te houden. De scholen doen er alles aan om de schoolomgeving veilig te houden en doen dit met veel verantwoordelijkheid. Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk scholen veilig open houden. Samen met de scholen, de ouders en de bewoners van onze mooie stad Menen kijken we uit naar een geslaagde vaccinatieronde en een doorstart van het ‘gewone’ schoolleven.

Griet Vanryckegem, schepen van onderwijs: “Met de crisiscel gaan we in dialoog en handelen we steeds in functie van de veiligheid en gezondheid van iedereen. Elke sluiting van een klas of school is steeds weloverwogen, want we beseffen wat voor impact dit heeft op de leerlingen en de ouders. Elke sluiting van een klas of school wordt zoals de procedure het voorschrijft, aan de gouverneur meegedeeld.”