Leiewerken Menen

Gepubliceerd op zaterdag 18 februari 2023

zelfde plannen, aangepaste planning

De start van de ambitieuze Leiewerken in de centrumzone van Menen is uitgesteld tot 2024. De resultaten van het eerdere openbaar onderzoek en de aangepaste vooruitzichten voor het aanbestedingstraject hebben geleid tot vertraging. Als laatste stap in het vergunningstraject zal De Vlaamse Waterweg dit voorjaar een nieuw openbaar onderzoek opstarten. Na afloop hiervan verwacht De Vlaamse Waterweg de goedkeuring van de vergunning te krijgen, zodat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart en een aannemer kan worden aangesteld. Ondertussen zijn de voorbereidende werken, waaronder de boring voor nutsleidingen onder de Leie in opdracht van Fluvius, van start gegaan. 

Voortgang fiets- en voetgangersbrug volgens schema

De bouw van de fiets- en voetgangersbrug in Menen, ter hoogte van het Barakkenpark, verloopt volgens schema. Omleidingen voor fietsers en voetgangers zijn sinds vorige lente ingericht. 

Zodra de brug is gebouwd en de oevers, de groene omgeving en het jaagpad zijn aangelegd, zal de brug volgens plan in 2024 in gebruik genomen worden. Dat zal dus voor de start van de werken aan de centrumbrug zijn. Dit zal de mobiliteit voor fietsers en voetgangers tijdens de werken bevorderen.

Voorbereidingen en tijdelijke invulling gaan gewoon door

De eerste fase van de grote sloopwerken is afgerond. Van de 130 dossiers zijn alle woningen verworven en loopt enkel nog voor twee gronden een onteigeningsdossier. Alle voorbereidende onderzoeken zijn klaar. Bij de start van de werken ter hoogte van de centrumbrug zal eerst werk gemaakt worden van de afbraak panden 2de fase.  

De Vlaamse Waterweg en de Stad Menen zijn zich bewust dat er in tussentijd nog veel braakliggend terrein is en dat sommige panden blijven leegstaan. Daarom worden de tijdelijke invullingen waarover de buurt heeft meegedacht verlengd: dat wil zeggen dat onder meer het speelstrand, het mountainbike terrein en de tijdelijke parking aan de Demeystraat nog langer zullen blijven bestaan. 

Vooruitblik Leiewerken in Menen

Hoewel de Werf van de Eeuw enkele ongemakken en vertragingen met zich meebrengt, zijn de laatste barrières voor de start van de eigenlijke Leiewerken bijna overwonnen. De Vlaamse Waterweg en de Stad Menen kijken samen met de inwoners vooruit naar volgend jaar. 

Met de nieuwe Leiebrug zal de omgeving van de Leie worden heringericht en klaargemaakt voor een toekomst die het hele centrum zal doen heropleven. 

Nieuwkomers in de buurt of stad of wie (nog) eens een voorproefje wil op het Menen na de Leiewerken, kunnen hieronder de virtuele rondleiding (her)bekijken.