Nieuws - meest recent

Onze bijtjes verdienen dezer dagen extra zorg. Eén van hun problemen – naast helaas nog wel wat andere – is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen.

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten – waaronder ook de stad Menen – stellen een huisdiersticker ter beschikking aan hun burgers. Door deze sticker op het raam of de deur van een woning te kleven, kan een bewoner aan de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in een huis aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

04/03

Vanaf maandag 4 maart 2019 worden er nutswerken uitgevoerd in de Lauwbergstraat (pare kant), Schoolstraat (beide kanten) en Lauweplaats (kant Gemeentehuis) te Lauwe. Deze werken gebeuren in opdracht van Orange en Fluvius en De Watergroep gaan mee in synergie.

De Vlaamse Waterweg nv - die volop de Leiewerken in Menen aan het voorbereiden is - geeft een aantal organisaties de kans om acht leegstaande panden een tijdelijke invulling te geven. Deze panden zijn gekozen omwille van hun ligging, de staat waarin ze verkeren en de mogelijkheden zoals een grote open ruimtes, garage… Vanaf februari 2019 zullen een aantal socio-culturele organisaties op hun eigen manier, maar toch ook samen, die invulling vormgeven onder de noemer 'DE PANDEN'.

De GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING - GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, belangrijke de verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen, ...

“Op maandag 4 februari starten ingrijpende nutswerken in de kern van de Nieuwe Tuinwijk in Menen in opdracht van De Watergroep en Eandis. De vernieuwing van het volledige water-, gas- en elektriciteitsnet moet een einde maken aan de vele waterlekken en elektriciteitspannes in de wijk. We gaan tijdens die werken meteen ook de staat van de riolering controleren en indien nodig ook hier ingrijpen”, weet Patrick Roose, schepen van Publieke Ruimte.

“Met de nieuwe bestuursploeg gaan we voor een nette stad, laat dat geen geheim zijn. Onze publieke ruimte – parken, pleinen, wegen enzovoort – bepaalt voor een groot deel hoe proper onze stad is. Maar onze publieke ruimte is vrij groot, dus moeten onze diensten ook goed uitgerust zijn. Daarom kochten we een nieuwe hakselaar aan, die ons op verschillende vlakken diensten zal bewijzen,” weet schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

Op maandag 5 november 2018 vinden er rioleringswerken met grote hinder plaats in de Kunstenstraat-Ieperstraat te Menen.

23/10

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2018 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tybersite (bundel met verordenend plan, plancompensaties en plan-MER PLMER 0251-GK) voorlopig heeft vastgesteld.

01/11

Het stadsbestuur verzoekt het publiek haar te steunen in de zorg die gedragen wordt voor de stedelijke begraafplaatsen en de graven te eerbiedigen. Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geven wij nog even het reglement mee op de toegang tot de stedelijke begraafplaatsen.