Nieuws - meest recent

Maandag 03/12/2018 werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Een samenvatting van de wijzigingen wat betreft de markten en andere verzamelingen vind je hier.

Op maandag 5 november 2018 vinden er rioleringswerken met grote hinder plaats in de Kunstenstraat-Ieperstraat te Menen.

23/10

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2018 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tybersite (bundel met verordenend plan, plancompensaties en plan-MER PLMER 0251-GK) voorlopig heeft vastgesteld.

01/11

Het stadsbestuur verzoekt het publiek haar te steunen in de zorg die gedragen wordt voor de stedelijke begraafplaatsen en de graven te eerbiedigen. Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geven wij nog even het reglement mee op de toegang tot de stedelijke begraafplaatsen.

Maak mee van België het land van de Fair Trade! Koop zelf geregeld fairtradeproducten en vraag ernaar in je favoriete café of restaurant. Zo kan België in 2020 land van de Fair Trade worden!

Wist je dat de totale oppervlakte aan privé tuinen in Vlaanderen, veel groter is dan alle natuurgebieden samen? Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en je stadsbestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten.

17/09

In de week van 17 tot 23 september voert afvalintercommunale Mirom Menen samen met de politiezones ARRO Ieper en Grensleie en de gemeentes Menen, Wervik en Wevelgem verscherpte controles uit op sluikstort en zwerfvuil. Denk hierbij aan vuilniszakken in grachten en huisvuil in openbare vuilnisbakken. Doel van deze Handhavingsweek is het probleem in de kijker plaatsen, de pakkans opdrijven en een duidelijk signaal geven dat je niet ongestraft afval kan dumpen.

Vanaf maandag 15 oktober tot en met vrijdag 26 oktober vinden er werken met sterke hinder plaats in de Ieperstraat ter hoogte van het huisnummer 423 (ter hoogte Komerenstraat).

19/09

In opdracht van Stad Menen gaat de firma Devriese van start op woensdag 19 september (voorziene startdatum) met structureel onderhoud van het wegdek in het gedeelte van de Moeskroenstraat vanaf Hoornwerk tot de Grondwetstraat.

03/09

Op maandag 3 september start Veerkracht 4 met het herstel van de Grote Markt (voorkant stadhuis). De natuurstenen gedeelten van de Grote Markt die stuk zijn, worden opgebroken en hersteld. Op zaterdagen 8 en 15 september vindt de wekelijkse markt uitzonderlijk plaats op de Grote Markt kant Groentemarkt. De hinder blijft beperkt.