Kwaliteitskamer voor vergunningen moet erfgoed adviseren

Gepubliceerd op woensdag 22 mei

Griet Vanryckegem, als schepen ook bevoegd voor Erfgoed, kijkt ernaar uit om samen met een Kwaliteitskamer vergunningen voor erfgoedpanden te laten adviseren.

“Onze stad Menen is zo rijk aan erfgoed! We moeten deze troef koesteren en tegelijk ook mensen die in erfgoed willen investeren, aanmoedigen met een deskundige begeleiding van hun vergunning. In het verleden gingen jammer genoeg al enkele erfgoedpareltjes in onze stad verloren. Ook voor moderne ingrepen bij de restauratie van erfgoed waardevolle panden bleek het soms moeilijk om hiervoor vergunningen te adviseren. Mijn voorstel aan de gemeenteraad is de oprichting van een Kwaliteitskamer die ons erfgoed in allerhande dossiers met grote deskundigheid kan adviseren.” Samen met de intercommunale Leiedal maakte de stad Menen al een oplijsting met de waardering van alle erfgoedpanden binnen de vestingmuren. “Op basis van die lijst zullen eigenaars dankzij zo’n Kwaliteitskamer op een deskundig erfgoedadvies kunnen rekenen,” aldus nog schepen Vanryckegem.