Kindergemeenteraad onderneemt actie!

Gepubliceerd op Donderdag 27 juni 2024

In november 2022 heeft de stad Menen het label van kindvriendelijke stad behaald. Dit is een erkenning voor onze inspanningen om een stad te creëren die niet alleen kinderen en jongeren verwelkomt, maar hen ook actief betrekt bij het vormgeven van hun leefomgeving. Een kindvriendelijke stad voor én door kinderen, dat is waar Menen voor staat. 

Kinderen en jongeren hebben een stem in Menen. Ze denken mee over de inrichting van openbare ruimtes, verkeersveiligheid, de evenementenkalender en zelfs de toekomst van onze stad. Omdat Menen zich nadrukkelijk heeft verbonden aan het pad van kindvriendelijkheid, willen we de stem van onze jongste inwoners luid en duidelijk laten horen.

Het behalen van het label in 2022 was slechts het begin van onze reis. Dit jaar hebben we via de jeugddienst een belangrijke stap gezet door de oprichting van een kindergemeenteraad. Er zijn drie vergaderingen georganiseerd waaraan de kindergemeenteraadsleden actief hebben deelgenomen. 

Installatievergadering in januari: tijdens deze eerste bijeenkomst legden de kinderen hun eed af en stemden ze over de thema’s die ze willen behandelen. Uit deze stemming kwamen de thema’s Milieu & Klimaat en Verkeersveiligheid naar voren. 

Vervolgvergaderingen in maart en mei: tijdens deze bijeenkomsten hebben de kinderen verder gewerkt aan de gekozen thema’s. Vandaag presenteren wij het resultaat van hun harde werk voor het thema Milieu & Klimaat: een prachtige sticker ontworpen door de kinderen zelf. Deze sticker benadrukt het belang van orde en netheid rondom scholen en in de hele stad Menen, Lauwe en Rekkem. 

Autolozestratendag in het najaar: voor het thema Verkeersveiligheid organiseren we in het najaar een autolozestratendag. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Op donderdag 29 augustus organiseren we een knutselnamiddag in Park Ter Walle, waar kinderen pamfletten zullen maken die aandacht vragen voor verkeersveiligheid. Deze pamfletten worden opgehangen in de autolozestraten. 

Met deze initiatieven sluiten we het werkingsjaar van de kindergemeenteraad af. Volgend schooljaar komen we terug met nieuwe vertegenwoordigers en nog meer boeiende thema’s.