Jeugddienst zoekt animatoren

De Jeugddienst van Menen is op zoek naar animatoren voor de diverse werkingen. Ben je een creatieve duizendpoot en kan je goed omgaan met kinderen? Kan je jezelf engageren in de zomervakantie? Stel je dan nu kandidaat!

Klik hier om meteen de kandidaatsfiche in te vullen! 

Voor de verschillende werkingen gelden onderstaande aanwervingsvoorwaarden:

ANIMATOR : aanwerving via het vrijwilligersstatuut (alle werkingen, uitz. Speelpleinwerking ’t Skepke)

 • Vergoeding : € 34,71/per dag 
 • Leeftijd : minstens 16 jaar worden in 2019
 • Vereisten : attest basiscursus animator in het jeugdwerk is aanbevolen

HOOFDANIMATOR : 25 dagen in monitorenstatuut, daarna jobstudent (alle speelpleinwerkingen, MobSpel, VPG)

 • Vergoeding : 11,75€/uur
 • Leeftijd : minstens 17 jaar worden in 2019
 • Vereisten : minstens 6 weken ervaring vereist in het jeugdwerk
  • Houder zijn van een animatorattest OF
  • Houder van een diploma of getuigschrift van (minstens 1e jaar hoger onderwijs) in een sociaal of pedagogische richting in het hoger onderwijs OF
  • Houder van een diploma van 6 jaar secundair onderwijs in een pedagogische richting (vb. jeugd- en gehandicaptenzorg, sociaal technische wetenschappen,…)
 • minstens 3 weken medewerking verlenen gedurende krokus-, paas- en/of zomerverlof

JEUGDANIMATOR : 25 dagen in het monitorenstatuut, daarna jobstudent (enkel speelpleinwerking Speelveugel en Speelbeest)

 • Vergoeding : 11,80€/uur
 • Leeftijd : minstens 18 jaar op het moment van de tewerkstelling
 • Vereisten : minstens 6 weken ervaring in het jeugdwerk
 • Houder zijn van een animatorattest OF
  • Houder van een diploma of getuigschrift van (minstens 1e jaar hoger onderwijs) in een sociaal of pedagogische richting in het hoger onderwijs OF
  • Houder van een diploma van 6 jaar secundair onderwijs in een pedagogische richting (vb. jeugd- en gehandicaptenzorg, sociaal technische wetenschappen,…)
 • minstens 3 weken medewerking verlenen gedurende krokus-, paas en/of zomerverlof

Opmerking : voor de particuliere speelpleinwerking ’t Skepke worden enkel de hoofdanimatoren via de Stad Menen aangeworven. De animatoren worden via ’t Skepke aangeworven.

Speelpleinwerkingen

Zie ook