Jaarlijkse oefening noodplanning in samenwerking met Deny Logistics

“Een Algemeen Nood- en Interventieplan, kortweg ANIP: elke stad of gemeente moet er één hebben. Zo’n plan ondersteunt onze lokale overheden bij noodsituaties. Een goed uitgewerkt ANIP op papier is een start, maar zo’n plan ook effectief eens uittesten is zoveel waardevoller. Daarom organiseren wij jaarlijks een ANIP-oefening: gisteren oefenden we ons noodplan samen met de firma Deny”, zeg burgemeester Martine Fournier.

De firma Deny Logistics is een logistiek bedrijf gelegen op de transportzone LAR Rekkem. Omdat het bedrijf naast transportactiviteiten ook opslagruimte biedt voor allerhande producten (waaronder bij momenten ook gevaarlijke stoffen), staat het als Sevesobedrijf gecatalogeerd bij de federale overheid. Sevesobedrijven moeten om veiligheidsredenen een eigen intern noodplan hebben, speciale aandacht voor inspectie en onderhoud hebben, permanente risicoanalyses uitvoeren…

Burgemeester Fournier: “Ons ANIP inoefenen samen met een bedrijf van eigen bodem: dat zijn 2 vliegen in 1 klap. Wij brengen onze veiligheidsdiensten samen naar aanleiding van een fictieve noodsituatie én Deny Logistics kan zijn veiligheidsprocedures uitrollen. Ieder jaar leggen we de focus op een ander aspect met onze noodplanoefening. Gisteren was dat vooral de interne communicatie tussen de veiligheidsdiensten en het gemeentelijk coördinatiecomité, waar we effectief beslissingen nemen tijdens noodsituaties. Daaraan koppelden we ook een BE-Alert test, waarbij we SMS-berichten en mails uitstuurden. Ik ben tevreden over hoe de oefening verliep. Ik bedankt ook alle deelnemers aan de oefening én de firma Deny voor de vlotte medewerking.”

BE-ALERT: BLIJF OP DE HOOGTE BIJ NOODSITUATIES

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. Tot nu toe ontvingen inwoners meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan dat nu ook via SMS, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of via e-mail. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, om bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand. De voorbije maanden moedigden overheden daarom de mensen aan om te registreren op www.be-alert.be.

“Gisteren verstuurden onze diensten, ondersteund door het federaal crisiscentrum, SMS-berichten en e-mails. Deze testberichten hadden een dubbel doel: mensen die zich nog niet hebben ingeschreven, daarvoor warm maken én reeds geregistreerde gebruikers bevestigen dat zij goed en wel in het systeem zijn opgenomen. Voor die laatste was het ook een uitgelezen moment om hun eerder ingevoerde contactgegevens nog eens na te kijken. Dus, voor wie nog niet ingeschreven is op BE-Alert: zeker doen via www.be-alert.be!” besluit burgemeester Martine Fournier.

MEER INFO
Stad Menen | Noodplanning | 056 529 376 | noodplanning@menen.be

Aangemaakt op: 14/11/2018