Inschrijvingen voor de lagere scholen in Menen

Voor de scholen in Menen, Lauwe en Rekkem wil het stadsbestuur wachtrijen en kampeerders voor inschrijvingen koste wat het kost vermijden. En dat kan enkel door goede afspraken over de manier van inschrijven te maken. Elk kind heeft immers recht op onderwijs én een consequente en eerlijke behandeling van de inschrijving in een school naar keuze.

Schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem: “Met het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs (LOP BaO) hebben we de voorbije maanden alles voorbereid om gemeenschappelijke afspraken te maken over en tot gezamenlijke acties te komen rond de inschrijving van kinderen in onze lagere scholen. Wij waren tot een overeenkomst (algemene aanmelding) met alle schoolbesturen gekomen op voorwaarde dat het decreet daaromtrent goedgekeurd werd vóór 31 december 2018. Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken om de voorzitter van het LOP BaO Paul Vercruysse te danken voor zijn inzet hiervoor.”

INSCHRIJVEN KAN DIGITAAL ÉN NIET DIGITAAL

Uiteindelijk zullen voor alle lagere scholen twee parallelle inschrijvingsprocedures zijn in Menen: één met digitaal aanmelden en één zonder. Met een gelijktijdig verloop van de inschrijvingsprocedures kunnen alle leerlingen zich op hetzelfde moment inschrijven. Er komt een gemeenschappelijke en eenduidige communicatie via de website www.naarschoolinmenen.be en eenzelfde folder naar alle schoolrijpe kinderen.

Het stadsbestuur is zich bewust van de gevolgen van wachtrijen bij de inschrijvingen. Samen met twee andere schoolbesturen, neemt de stad Menen alvast het initiatief voor een digitale aanmeldingsprocedure voor onze gemeentescholen Wonderwijzer in Lauwe en Barthel in Rekkem. De stad Menen voorziet ook de nodige middelen voor het digitale platform voor alle scholen en de communicatie naar alle ouders.

“Wij zijn heel sterk voorstander van dit systeem dat alle kinderen evenveel toegang geeft voor de school van hun keuze”, bevestigt de nieuwe schepen van Flankerend Onderwijs, Angelique Declercq. “Als lokaal bestuur kunnen wij via de Brugfiguur onderwijs ook ondersteuning bieden voor ouders die het moeilijker hebben om hun weg te vinden in het vernieuwde inschrijvingssysteem, zodat de toegankelijkheid voor ieder kind gegarandeerd wordt.”

“Als schepen van Onderwijs hoop ik dat we op termijn met alle scholen op dezelfde manier de inschrijvingen kunnen organiseren. Zo bevorderen we de sociale mix en werken we netoverschrijdend op eenzelfde, duidelijke manier. Ik wil ook onderstrepen dat we in ons LOP-gebied voor alle kinderen met een kwetsbare context plaats moeten blijven maken op alle schoolbanken”, besluit schepen Vanryckegem.

Zie ook

Aangemaakt op: 11/01/2019