Inschrijven in een Meense school voor het schooljaar 2017-2018?

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 in de basisscholen en de secundaire scholen in Menen.

Hier vind je meer info met onder meer de startdata van de verschillende inschrijfperiodes. 

Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs)

Alle ouders van een kind dat in 2015 geboren is, kunnen hun spruit binnenkort inschrijven in een school in Menen. Wacht niet tot je kind twee en half jaar is. Ook al kan je kind pas naar school na de zomervakantie van 2018.

Wanneer inschrijven?

Van 1 tot en met 14 februari 2017 krijgen broers en zussen van leerlingen van de school voorrang om in te schrijven. Dit geldt ook voor kinderen van personeelsleden van de school. De inschrijving kan niet geweigerd worden. Er is tijdens deze inschrijvingsperiode plaats voor elk kind van deze voorrangsgroepen. In elke school. En voor elk geboortejaar of leerjaar.

Van 6 tot en met 19 maart 2017 kunnen alle kinderen worden ingeschreven. Het kan gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode één contingent van een geboortejaar of een leerjaar tijdelijk volzet is. In dat geval krijg je vanaf 20 maart van de school te horen dat de inschrijving definitief is of dat ze geweigerd wordt. Het kan ook gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode alle plaatsen van een geboortejaar of leerjaar zijn ingenomen. Na de inschrijving ontvang je dan een weigeringsdocument en kom je op een wachtlijst terecht.

Vanaf 18 april 2017 starten de vrije inschrijvingen voor alle kinderen die nog steeds niet zijn ingeschreven in een basisschool in Menen. Stel de inschrijving van je kind dan echt niet langer uit!

Bekijk hier een overzichtsplan met alle basisscholen en veel gestelde vragen over inschrijvingen. (klik hier). Bijna 400 gezinnen met 'instappers' ontvingen zo'n folder in de brievenbus.

Meer info op www.naarschoolinmenen.be

Secundair onderwijs

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad (gewoon secundair onderwijs) geldt het volgende:

  • Voor broers en zussen, kinderen van personeel lopen de inschrijvingen van maandag 13 maart tot en met vrijdag 24 maart 2017. Bovendien kunnen tijdens deze periode ook inschrijven:
    • Leerlingen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoelage; (bewijs meebrengen a.u.b.);
    • Leerlingen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs (verklaring op eer gevraagd);
    • Andere leerlingen die niet voldoen aan vorige twee criteria;
  • Gedurende de paasvakantie (maandag 3 april tot en met maandag 1 april 2017) vinden geen inschrijvingen plaats;
  • De vrije inschrijvingen (alle andere leerlingen) starten vanaf dinsdag 18 april 2017.

De inschrijvingsregels, hierboven vermeld, gelden ook voor alle leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs.

Voor de overige leerjaren van het gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd starten de inschrijvingen op dinsdag 18 april 2017.

Het kan gebeuren, dat van een bepaalde richting in een bepaalde school de capaciteit werd bereikt. Wanneer de school jou niet kan inschrijven, vraag dan het document ‘Mededeling van Niet-Gerealiseerde Inschrijving’.

Meer info op www.naarschoolinmenen.be

Zie ook

Aangemaakt op: 25/01/2017