Ingrijpende nutswerken met beperkte hinder in Nieuwe Tuinwijk

“Op maandag 4 februari starten ingrijpende nutswerken in de kern van de Nieuwe Tuinwijk in Menen in opdracht van De Watergroep en Eandis. De vernieuwing van het volledige water-, gas- en elektriciteitsnet moet een einde maken aan de vele waterlekken en elektriciteitspannes in de wijk. We gaan tijdens die werken meteen ook de staat van de riolering controleren en indien nodig ook hier ingrijpen”, weet Patrick Roose, schepen van Publieke Ruimte.

GEFASEERD 6 MAANDEN WERKEN

De uitvoering van de nutswerken start dus op maandag 4 februari en zal in 4 fases verlopen. De 1ste (Olmenlaan - Acacialaan - Eikenlaan), 2de (Lindenlaan - Kersenlaan) en 3de (Populierenlaan - Berkenlaan) fase zullen telkens 2 maanden in beslag nemen (in het geval de weersomstandigheden mee zitten). Nadien wordt in een 4de en laatste fase gestart met de overkoppelingen van de huisaansluitingen.

NIEUWE AANPAK MOET HINDER BEPERKEN

Schepen Roose: “De geplande nutswerken zijn dus best ingrijpend, maar noodzakelijk. We zetten alle zeilen bij om in overleg met de partners de hinder zo veel mogelijk te beperken. Daarom wordt er bijvoorbeeld geopteerd om voor het eerst te werken met een mobiele werf. Zo pakt de aannemer per dag een zone van ongeveer 30 meter aan. Nadien wordt het voetpad binnen de 5 dagen hersteld in de oorspronkelijke staat, dit rekening houdend met de weersomstandigheden.”

Aangezien gewerkt wordt met een mobiele werf, blijft de doorgang voor alternerend verkeer steeds mogelijk. Er zal een parkeerverbod van 50 meter (langs beide zijden) van toepassing zijn rond de zone van de werken. Het parkeerverbod zal steeds 24 uur op voorhand geplaatst worden, zodat iedereen tijdig op de hoogte is van de verkeerssituatie. Ook de toegang tot de woningen blijft mogelijk. Voor minder mobiele bewoners voorziet de aannemer de nodige ingrepen om een comfortabele toegang tot de woonst te garanderen.

“Alle inwoners van de wijk ontvingen nu al een infobrief over de geplande werken en in samenspraak met woonmaatschappij !mpuls werden ook alle gebruikers van de garagestraten ingelicht. Ook de ouders met kinderen in de kinderopvang in de Eikenlaan worden op de hoogte gebracht. We vragen iedereen om mogelijke hinder snel te melden aan onze diensten via 056 529 400 of grondgebiedszaken@menen.be zodat we onmiddellijk een oplossing kunnen bieden”, voegt schepen Roose er nog aan toe.

MEER INFO:

VERANTWOORDELIJKE AANNEMER (voor bewoners/andere betrokkenen):
Vereecke nv | 056 23 72 37 | info@vereecke-nv.be

Yv. Serruysstraat 28
8930
Menen
056 529 400
Nu gesloten
09:30 - 11:30 Enkel Onthaal, Eid, dienst Rijbewijzen en Reispassen de 1ste en 3de zaterdag van de maand
Alles weergeven
Aangemaakt op: 29/01/2019