Infoavond mobiliteitsplan Menen

Gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021

De stad wil een nieuw stedelijk mobiliteitsplan uitwerken, afgestemd op de huidige en toekomstige noden van haar inwoners. Daarbij zetten we in op duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. De focus ligt op een veilig fiets- en voetgangersnetwerk, een slim parkeerbeleid en invoeren van nieuwe mobiliteitsvormen. 

De stad wil u oproepen om actief deel te nemen bij het uitwerken van de oplossingen in uw omgeving. Graag nodigen we u uit om hierover digitaal in gesprek te gaan. 

  • Maandag 26 april (vanaf 19:00): Menen-Centrum en de Barakken (via deze link)
  • Woensdag 28 april (vanaf 19:00): Lauwe en Rekkem. (via deze link)