Het Badhuis zoekt jobstudenten!

Het AGB Menen (exploitant Badhuis) brengt ter kennis aan de belangstellenden dat er voor juni, juli, augustus en september 2019 jobstudenten worden aangeworven voor het badhuis als medewerkers en redders. Alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden toegewezen.

De AANWERVINGSVOORWAARDEN zijn vastgesteld als volgt:
A. Algemene voorwaarden:

 1. een gedrag hebben dat onberispelijk is en dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. lichamelijk geschikt zijn;
  personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde betrekking op normale wijze uit te oefenen.
 3. minstens 17 jaar oud zijn bij aanvang contract;
 4. Nederlandstalig onderwijs hebben genoten;

B. Bijzondere voorwaarden:

 1. Redder:
  1. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs (copy bijvoegen);
  2. houder zijn van een geldig hoger reddersdiploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool (Bloso), Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen (copy bijvoegen);
  3. houder zijn van een geldig bijscholingsattest van het hoger reddersdiploma , afgeleverd in 2016 of 2019 door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) , Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen (copy bijvoegen);
 2. Medewerker:
  1. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs (copy bijvoegen);

BEZOLDIGING:

 • medewerker (jobstudent): € 10,44 per uur (bruto)
 • redder (jobstudent): € 10,48 per uur (bruto)

De aangestelden kunnen onregelmatige prestaties toegewezen krijgen, namelijk 's avonds, in de weekends op feestdagen.
De kandidaturen, gesteld op een daartoe door het A.G.B. Woonbedrijf Menen ter beschikking gesteld formulier, moeten ten laatste op 15 april 2019 overgemaakt worden

 • of onder ter Post AANGETEKENDE omslag verstuurd worden aan het A.G.B. Woonbedrijf Menen , Sluizenkaai 78 , 8930 Menen 
 • of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in 't badhuis, Sluizenkaai 78 te Menen
 • of via het webformulier

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een fotokopie van de vereiste brevetten en getuigschriften.

Sluizenkaai 78
8930
Menen
056 269 280
Nu gesloten
09:00 - 18:30
Alles weergeven
Aangemaakt op: 09/02/2019