Herstel brugje Waterstraat klaar voor herstart werken Lauwe- en Moeskroenstraat

Gepubliceerd op vrijdag 12 maart 2021

De Technische Dienst van de Stad Menen herstelde in eigen beheer het brugje ter hoogte van de Water- en Vierwegenstraat zodat, tijdens de komende grote werken in de Moeskroen- en Lauwestraat, dit tijdelijk traject opnieuw zal kunnen worden gebruikt voor plaatselijk verkeer.

Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “Ik ben trots op de realisatie van ons technisch team. Nu zullen ook bestelwagens tot maximaal 3,5 ton in plaats van 1,5 ton de doorsteek kunnen gebruiken en dit zonder noodzaak van stalen rijplaten. Tijdens de eerste fase hebben veel Rekkem- en Lauwenaars die lokale omleiding sterk geapprecieerd. Het traject blijft wel in hoofdzaak een trage wegverbinding. Dat wil zeggen dat alleen zachte weggebruikers de weg in beide rijrichtingen mogen gebruiken. Tijdens de werken blijft er dus een verbod voor vrachtwagens. Voertuigen mogen slechts in één richting: van Waterstraat naar Moeskroenstraat aan een maximale snelheid van 30 km/u (i.p.v. de 10 km/u op het brugje). We zullen daarvoor de nodige signalisatie en preventieve beschermingsmaatregelen met betonnen blokken blijven hanteren.”

“De recent aangestelde aannemer Stadsbader meldde ons de intentie om in de 2de week van de paasvakantie de werf in de Moeskroen- en Lauwestraat opnieuw op te starten. Vorig jaar gebeurde al de aanleg van enkele nieuwe nutsleidingen om de komende rioleringswerken te faciliteren. Alle omwonenden rond het projectgebied kregen alvast een uitnodiging voor een digitaal infomoment dat plaatsvindt op donderdag 18 maart. Aansluitend zullen ook alle inwoners langsheen omleidingswegen een schrijven met meer details ontvangen. De geplande werken zullen plaatsvinden van 12 april tot 1 september 2021”, verduidelijkt schepen Roose. “Ze zullen in diverse fasen verlopen. We verwachten dat we voor de zomerbouwstop de Moeskroenstraat opnieuw zullen kunnen vrijgegeven voor alle verkeer”.