Gezamenlijke actie tegen foutparkeerders

Gepubliceerd op Maandag 25 oktober 2021

Op 12/10/2021 vond een gerichte verkeersactie plaats. De politie en de gemeenschapswachten controleerden het parkeergedrag in Menen. Ze letten in het bijzonder op de omgang met de parkeerplaatsen voor mindervaliden. Wat dat laatste betreft, doen we het in Menen beter dan in de grotere centrumsteden. Toch namen drie bestuurders de plaatsen af, die voor mindervalide mensen zijn voorbehouden. Dat leidde tot 3 bekeuringen.

Verder toont de actie aan dat niet iedereen het belang inziet van correct en veilig stilstaan en parkeren. Stad Menen wil het belang hiervan benadrukken. Niet alleen breng je jezelf mogelijk in een onveilige situatie. Ook andere burgers kunnen hierdoor gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat ze voor het geparkeerde voertuig moeten uitwijken en zo als zwakke wegebruikers tussen het autoverkeer belanden. Fiets- of voetpaden blokkeren en te dicht parkeren aan zebrapaden en kruispunten, wil Stad Menen zien verdwijnen.

Naast het sensibiliseren (lopende stickeractie) werden door politie volgende 40 processen-verbaal opgesteld:

 • 3 PV parkeren mindervaliden, waarvan 1 met inhouding van vervallen kaart
 • 3 OI parkeren aan onderbroken gele streep
 • 9 OI parkeren op het trottoir
 • 4 OI parkeren op het fietspad
 • 6 OI parkeren op minder dan 5 meter van de assen kruispunt
 • 1 OI parkeren reclamevoertuig meer dan 3 uur
 • 1 OI parkeren, geen doorgang van minimum 3 meter
 • 3 OI parkeren, rechts in de rijrichting
 • 3 OI parkeren in een zone E1 (parkeerverbod)
 • 1 OI parkeren waar dit verboden is door E1
 • 1 OI parkeren op minder dan 3 meter van een oversteekplaats voor voetgangers
 • 2 OI parkeren op plaatsen waar dit enkel toegelaten is voor elektrische voertuigen
 • 1 PV(W) keuring met antwoordformulier
 • 1 PV KB 20/07/2001 artikel 3 (Vreemde nummerplaten)
 • 1 GAS-PV voor oneigenlijke inname openbaar domein (niet-vergunde container)

Samen met jou voor een veilig Menen…