Fietsstraat Hospitaalstraat Lauwe werkt

Gepubliceerd op Woensdag 08 januari

Op 1 september 2019 werd de Hospitaalstraat als eerste fietsstraat in Lauwe ingericht. In een fietsstraat mag je maximaal 30 km/u rijden en geen fietsers voorbij steken. “We vernemen van onze gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer dat het aantal fietsers sinds die invoering beduidend steeg. Tegelijk willen we iedereen die er de nieuwe verkeersregels naleeft, bedanken”, zegt een tevreden Schepen van Mobiliteit Patrick Roose. 

De verkeersregels van een fietsstraat gelden ook na de schooluren. Om de naleving van de 30 km/u nog te versterken plaatste de Stad Menen nu ook digitale snelheidsborden. Zo ziet de bestuurder steeds zijn of haar effectieve snelheid in de Hospitaalstraat. Ook omstaanders zullen de snelheid kunnen aflezen.

SENSIBILISEREN ÉN AFDWINGEN

Schepen Patrick Roose: “We leerden uit eerdere proeven dat deze borden een goede sensibiliserende werking hebben. Jammer genoeg durven enkelingen de verkeersregels aan hun laars te lappen. Daarom zal de politie na de kerstvakantie in de Hospitaalstraat ook repressief optreden en boetes uitschrijven voor weggebruikers die de maximumsnelheid van 30 km/u en/of het inhaalverbod niet naleven. Met deze aankondiging hopen we iedereen hierover voldoende te informeren.”
“Het liefst zou ik hebben dat niemand beboet wordt, want dat zou betekenen dat iedereen de verkeersveiligheid in een kwetsbare schoolomgeving mee helpt garanderen. Trouwens, het risico op slachtoffers dat je neemt door te snel rijden weegt nooit op tegen de zeer beperkte tijdswinst die je ermee wint. Laat dit voor eens en voor altijd duidelijk zijn,” besluit schepen Roose.