Familiaal geweld aanpakken is prioriteit

Gepubliceerd op Donderdag 25 november 2021

“Vandaag, donderdag 25 november, is het de internationale dag tegen familiaal geweld. En dat zetten we even in de kijker, want het aanpakken ervan behoort tot één van de prioriteiten binnen het lokaal veiligheidsbeleid van onze stad Menen”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq.

Samen met partners (CAW, politie…) zet de Stad Menen maximaal in op het sensibiliseren en probeert het de bevolking bij te staan om bij familiaal geweld de weg naar hulpverlening te vinden. Schepen Declercq: “Wij willen het thema bespreekbaar maken en de drempel naar gerichte hulpverlening zo verlagen. Voor slachtoffers vergt het vaak een enorme wilskracht om de stap naar hulpverlening te zetten. Mensen in de nabije omgeving kunnen ook hun steentje bijdragen door slachtoffers te overtuigen dat het zo niet verder kan en gerichte hulp van doen is.”

Ook onze politiediensten spelen een belangrijke rol binnen dit verhaal. “Voor elke tussenkomst of aangifte stelt de politie een proces-verbaal op. De kwaliteit van het proces-verbaal is zeer belangrijk om daarna naar het CAW of de hercontactnames door te verwijzen. Ook bij de Stad Menen, met name ons Sociaal Huis, kan men terecht voor de nodige ondersteuning en begeleiding (via brugfiguren, crisiswoning…) en wordt indien nodig naar specifieke organisaties of diensten (vluchthuis, advocaat, CAW, psycholoog…) doorverwezen.”

De collega’s van de Sociale Politie staan dan weer in voor de hercontactnames met alle personen bij wie een tussenkomst in het kader van familiaal werd geregistreerd. Enerzijds om de evolutie van de situatie te kunnen inschatten en te beoordelen en anderzijds om te onderstrepen dat de politiediensten en de hulpverleningssector permanent beschikbaar zijn en blijven. Complexe dossiers met een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen worden aangemeld bij de Ketenaanpak IFG West-Vlaanderen om daar nog diepgaander te worden opgevolgd.

“Om al die redenen is het belangrijk om dit thema op een dag als vandaag extra te belichten. Laat ons met z’n allen burgers, hulpverleners, lokale besturen en politiediensten elkaar graag zien en samen familiaal geweld aanpakken”, besluit schepen Declercq.