Een nieuwe cursus watergewenning start op zaterdag 27 april 2019

27 april 201929 mei 2019

Een nieuwe cursus watergewenning start op zaterdag 27 april 2019.

Het leren zwemmen gebeurt in 3 fasen. Fase1: een zeer uitgebreide watergewenning. Fase 2: het aanleren van de 4 zwemslagen. Fase 3: het vervolmaken van de zwemslagen.

Aan het gedeelte watergewenning (ook voorbereidend zwemmen genoemd) moet zeker evenveel aandacht besteed worden als aan het leren zwemmen zelf. Door een brede en grondige voorbereiding kan je later veel makkelijker de verschillende zwemslagen aanleren.

Net als bij de cursus zweminitiatie wordt veel aandacht besteed aan de acht basiselementen van het zwemonderwijs, nl. te water gaan, ademhalen, draaien, onder water gaan, drijven buik/rug, watertrappen, overleven, voortbewegen. Deze 8 basiselementen komen in elke fase van het leren zwemmen aan bod. Watergewenning heeft naast de fysische en psychomotorische voordelen ook invloed op de sociale ontwikkeling (watervrees overwinnen maakt de kleuter zelfbewuster) van het kind.

Onze folder