Een geslaagde ‘Operatie proper’

Gepubliceerd op Dinsdag 15 november 2022

De school- of speelomgeving proper houden en de school of vereniging bewust maken van het belang van een propere omgeving. Dat was de opdracht voor de kinderen van 9 scholen en verenigingen in Menen. Ze voerden die taak perfect uit en werden door schepen van Netheid Patrick Roose samen beloond voor hun Operatie Proper met cheques voor een totaalbedrag van 5.825 euro.

Acht scholen en één jeugdvereniging uit Menen ontvingen recent een welverdiende cheque voor hun deelname aan ‘Operatie Proper”. Operatie Proper is een beloningssysteem van de Mooimakers waarbij scholen en jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. De stad Menen ondersteunt dit project al sinds de start in september 2017. Toen waren er maar 1 school en 1 jeugdvereniging ingeschreven. Vier jaar later, anno 2022, mocht de stad Menen maar liefst 9 cheques overhandigen aan volgende scholen en jeugdverenigingen voor hun deelname tijdens het schooljaar 2021-2022: Basisschool Ter Molen, Futura Ons Dorp, Futura Vander Mersch, VTI Sint-Lucas, De Wonderwijzer, De Kleine Prins, De Vlam, Sint-Jansschool en Chiro Mjinde.

Schepen Roose: “Acties van kinderen zijn uitermate sensibiliserend. Het engagement van een school of jeugdvereniging wordt door onze inwoners sterk geapprecieerd. Dergelijk engagement bevestigt keer op keer iedereens gevoel dat het zo jammer is dat onze kinderen samen met onze stadsdiensten en 200 vrijwilligers-Mooimakers moeten inspringen, omdat enkelingen onze publieke ruimte vuil achterlaten. Te vaak laten sommigen het na hun vuilnis mee te nemen naar hun woning of in de voorziene afvalrecipiënten te werpen. Enkel door samen te werken en iedereen van het belang van een nette stad te overtuigen, kunnen we onze stad properder maken én houden. En gelukkig, we zien op diverse terreinen al verbetering. Ik ben dan ook vooral trots dat we met zijn allen blijven volharden in onze inspanningen.”