Dronckaertstraat wordt verkeersveiliger

Gepubliceerd op Donderdag 22 september 2022

Het dodelijke ongeval van vorig jaar in de Dronckaertstraat staat op eenieders netvlies gebrand. Ook op dat van schepen van Mobiliteit Patrick Roose: “In het goedgekeurd mobiliteitsplan was voor de Dronckaertstraat een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u voorzien. Op de gemeenteraden van december 2021, maart en juni 2022 werd beslist om het verkeersregime van de Dronckaertstraat nog grondiger aan te pakken."

In eerste instantie werden 6 ingrepen gerealiseerd die de aandacht van de weggebruikers voor mekaar moeten verhogen: er werden drie bijkomende oversteekplaatsen aangelegd met een zebrapad, remlijnen (aan de brug) en de bestaande twee fietsoversteken - zoals aan het noodlottig kruispunt met de Lauwbergstraat en de N58 - werden fors geaccentueerd. AWV bracht aan het kruispunt van de N58 het eerste B23-verkeersbord in Menen aan voor fietsers. Samen zorgen ze voor een verhoogde verkeersveiligheid voor de vele fietsers – zowel woon–werk/school als recreatief - en wandelaars tussen Lauwe/Rekkem en Marke/Aalbeke. En die ingrepen blijken te werken: het aantal ongevallen nam alvast sterk af.

Op vrijdag 23 september wijzigen de contouren van de bebouwde kom in zowel Rekkem als Lauwe, zodat o.a de kruispunten met de Kloosterhoek en Brun Cornet in de bebouwde kom komen te liggen wat ook de verkeersleefbaarheid zeker ten goede zal komen. 

Het snelheidsregime wordt over het gehele traject van aan de rotonde van de Croisé tot aan de grens met Kortrijk naar 50 km/u gebracht in plaats van een mix van zones 50 en 70. Een goede zaak, als je weet dat de overlevingskans bij ongevallen aan 50 km/u verhoogt met een factor 4 ten opzichte van 70 km/u.