Departementen Nord en Pas-de-Calais worden rode zone

Gepubliceerd op Vrijdag 18 september 2020

Vanaf vrijdag 18 september om 16 uur zijn de departementen Nord en Pas-de-Calais geclassificeerd als rode zones voor België.

Om verdere misverstanden te vermijden, de volgende info:

 • De grens tussen Frankrijk en België blijft open, zonder grenscontroles.
 • Toerisme is evenwel niet meer toegelaten naar deze departementen.
 • Voor de inwoners van de grensregio (waartoe ook Menen behoort), verandert er weinig.

 

Regeling voor grensbewoners (o.m. inwoners Menen) en grensarbeiders:

 • Zij kunnen de grens blijven oversteken voor korte dagelijkse reizen van korte duur zonder dat ze bij hun terugkeer naar België zich moeten laten testen, in quarantaine moeten gaan en zonder het Passenger Location Form te moeten invullen.
 • Zij mogen zich dus – zonder een verplicht attest bij te hebben – verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten uit te voeren, zoals inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten, …)
 • Ze dienen ook in Frankrijk de afstands- en andere beschermingsmaatregelen te eerbiedigen.   Ook daar is het dragen van een mondmasker in diverse publieke ruimtes verplicht.
 • Deze departementen zijn rode zones omdat er een verhoogd risico is op Covid-besmetting (ongunstige epidemeologische situatie).   Alhoewel de grensbewoners dus van een speciaal statuut genieten, dringen wij er toch op aan om tijdens bezoeken aan deze regio zeer voorzichtig te zijn en ze beperkt te houden. Gebruik het gezond verstand en consumeer wanneer mogelijk in onze stad of stel jullie recreatieve bezoeken voor even uit.

 

Regeling voor niet-grensbewoners:

 • Voor inwoners van België die niet in de grensregio met Frankrijk wonen zijn de regels strenger.

 • Voor hen geldt er een absoluut reisverbod, tenzij ze er essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben.

In dit geval moeten ze een aannemelijk bewijs kunnen voorleggen (bv. Uittreksel burgerlijke stand, arbeidscontract, …).

 

Belangrijk / Maatregelen bij terugkeer vanuit een rode zone naar België:

 • Reizigers die komen uit een rode zone worden beschouwd als hoogrisicocontacten.
 • Ze moeten verplicht getest worden bij terugkeer en in quarantaine gaan.
 • Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel, waar enkel mag van afgeweken worden wanneer het essentiële aspect van de reis niet zou kunnen doorgaan omwille van de quarantaine.
 • Alle reizigers moeten sinds 1 augustus 2020 een ‘Public Health Passenger Locator Form’ invullen, ten vroegste 48 uur voor hun aankomst in België.  Dit moet niet wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt (zie https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-f…)
 • Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op 1 plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het PLF-formulier.  De periode van 14 dagen start zodra de reiziger in België aankomt, tenzij anders bepaald door de behandelend arts.
 • Uitzonderingen op de quarantainemaatregelen voor personen die uit een rode zone komen zijn:
 • Grensbewoners (zie boven conform de voorwaarden)
 • Professioneel vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van de functie.