De Vlaamse Waterweg en Stad Menen werken aan de werf van de eeuw

Gepubliceerd op Dinsdag 14 juli 2020
Illustratie nieuwe centrumbrug na Leiewerken

De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Menen zetten zich samen in voor de werf van de eeuw in Menen. De werken zullen ingrijpend zijn, maar zullen het een pak aangenamer maken om er in de toekomst te wonen, werken of winkelen. De eerste sloopwerken zijn komende herfst gepland. Deze zomer lanceren de stad en De Vlaamse Waterweg nv een oproep naar de Menenaar om nog een laatste keer mee te denken via een digitale bevraging met de ontwerpers over wat er in tussentijd kan gebeuren op de braakliggende terreinen na de sloop. 

DE LEIEWERKEN IN MENEN: DEEL VAN EEN GROTER GEHEEL

De Leiewerken zijn een belangrijke schakel in het Europese project dat de rivieren en kanalen tussen Seine en Schelde tot de watersnelwegen van de toekomst maakt. Seine Schelde Vlaanderen werkt aan de verbinding voor grotere schepen tussen onze Vlaamse havens en bedrijven tot in Parijs of Rotterdam en zorgt dat meer mensen langs de jaagpaden fietsen of genieten van een meer natuurlijke omgeving van de waterweg.

“We stellen vast dat onze inspanningen lonen. Het transport via het water stijgt jaar na jaar. Op de Leie vervoeren we momenteel een equivalent van 580.000 vrachtwagens per jaar. Zonder binnenvaart zouden die vrachtwagens onze wegen dichtslibben”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Binnenkort maken we ook Menen klaar voor de scheepvaart van de toekomst. Tegelijk zorgen we dat de hele omgeving van de waterweg herleeft. Er komen twee nieuwe bruggen en de Leie-oevers ondergaan een totale metamorfose met een nieuw gezicht voor de stad als resultaat.“  

Voor zowel de werken zelf als de verwerving van woningen en gronden wordt bijna 67 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Waterweg nv draagt het overgrote deel daarvan, maar ook de stad Menen investeert mee. Er is voorzien om alle werken af te ronden in 2025. 

SLOOP VAN START DEZE HERFST, OPENBAAR ONDERZOEK FIETS- EN VOETGANGERSBRUG LOOPT

De huidige brug in de Rijselstraat wordt vervangen door een nieuwe, open brug. Tegelijk wordt een bocht in de vaarweg rechtgetrokken. Vooraleer die werken in het centrum van Menen kunnen starten, moeten alle verworven panden gesloopt worden. Deze sloopwerken starten in de winter van 2020. De eigenlijke Leiewerken in het centrum starten dan ten vroegste in de lente van 2022.

Ter hoogte van het Barakkenpark komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Deze zomer wordt daarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Als alles goed gaat, starten de werken voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug al volgend najaar. Die werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Op dit ogenblik geven straatpanelen aan het pleintje bij de brug in de Rijselstraat alvast de schetsen van de toekomst van Menen weer. In het stadshuis kan je een mini-tentoonstelling vinden en binnenkort alle documenten inkijken die bij het lopende openbaar onderzoek horen voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. 

MENEN MAAKT DE BRUG EN LANCEERT DIGITALE BEVRAGING

De huidige maatschappelijke situatie zorgde vanzelfsprekend voor bijkomende uitdagingen, maar langzaamaan kijkt Menen weer voorzichtig en meer digitaal vooruit. De Vlaamse Waterweg nv en de stad willen de inwoners graag online betrekken bij de werken en de ingrijpende periode “overbruggen”. 

Vorig jaar reageerden heel wat Menenaars tijdens een infomarkt over de tijdelijke en toekomstige Leie-omgeving op de eerste ontwerpen. Nu slaan De Vlaamse Waterweg nv en de stad nog meer de handen in elkaar en roepen de Menenaar op om opnieuw mee te denken over de laatste rechte lijn naar de werf. Wie nog ideeën heeft voor het ontwerp van de Leie-omgeving definitief wordt of nog iets kwijt wil over de werken, kan terecht bij een digitale bevraging via deze link https://bit.ly/2B7CXzC.

De vragenlijst bevat ook een oproep rond de tijdelijke invulling van een aantal braakliggende terreinen die na de sloopwerken zullen ontstaan. Wie vorig jaar de infomarkt miste, krijgt alsnog de kans om activiteiten te nomineren, die de stad dan mee zal mogelijk maken op de vrijgekomen terreinen. Er wordt ook gezocht naar ambassadeurs van die tijdelijke activiteiten. Wie zich geroepen voelt om mee aan de kar te trekken, kan zich aanmelden via dezelfde vragenlijst

 “Met de Leiewerken wordt Menen opnieuw een stad aan het water“, zegt Schepen Mieke Syssauw bevoegd voor de Leiewerken. “In de schaduw van de oude vestingmuren creëren we open ruimte voor sfeer en beleving in een groen kader. De nieuwe centrumbrug doet meer dan twee stadsdelen verbinden: ze brengt verleden, heden en toekomst harmonieus samen rond de Leie. In de nieuwe groene én stedelijke omgeving zal het bijzonder aangenaam ontspannen, wonen en werken zijn.”  

MEER INFO

Meer informatie over de Leiewerken zelf is te vinden op de website van Seine Schelde Vlaanderen via https://www.seineschelde.be/locatie/menen

Illustratie Leie na leiewerken