De brandweer, een waaier aan diensten

Gepubliceerd op Maandag 17 januari 2022

Je herkent ze aan de roodgevlamde wagens met blauwe sirenes: de brandweermannen en -vrouwen van Hulpverleningszone Fluvia. De redders die bijspringen wanneer de nood het hoogst is. 

Ze zijn van veel markten thuis, maar natuurlijk zijn het blussers en geen klussers. De brandweer is geen klusjesdienst die je snel kan bellen. De opdrachten van de brandweer zijn heel divers, maar zijn ook wel wettelijk vastgelegd. Wist je trouwens dat de brandweer altijd gratis langskomt voor deze wettelijke taken zoals brand, ontploffingen, het redden van mensen in nood, … 

Toch zorgt het principe ‘De vervuiler betaalt’ er wel voor dat er een factuur volgt bij o.a. milieuverontreiniging, wegvervuiling, … 

Ze doen het graag en goed, maar niet altijd gratis

Er zijn echter ook een heleboel interventies waarvoor de wet niets voorziet. En daarom komt het soms voor dat bepaalde interventies betalend zijn en andere niet. 

Een bijkomende factor om te bepalen of een interventie betalend is of niet, is de oorzaak van de noodsituatie. Staan meerdere kelders onder water door een uitzonderlijk grote storm met extreme neerslaghoeveelheden? Dan kan de zoneraad beslissen dat de brandweer gratis hulp biedt. Maar ligt de oorzaak van de wateroverlast bij slecht onderhoud of een eigen verkeerde handeling, dan zal de brandweer enkel betalend hulp bieden. 

Als je een factuur ontvangt van de hulpverleningszone, pols dan eens bij je verzekeraar. Het is mogelijk dat die (voor een deel van de kosten) tussenkomt. 

Bij nood, bel 112

Maar laat dat je zeker niet tegenhouden om de hulpdiensten te bellen als het nodig is, want er hangen geen kosten aan vast wanneer het gaat om dringende hulpverlening. 

Ontdek de waaier aan diensten en het daaraan gekoppelde retributiereglement via 
www.hvzfluvia.be/tarieven