Cultuurprijs Stad Menen

Gepubliceerd op Woensdag 27 maart 2024

Het cultuurforum en het stadsbestuur willen de cultuurprijzen ook dit jaar weer uitreiken. 
De onbetaalbare inzet van de vele vrijwilligers in het verenigingsleven verdient een pluim. De bruisende creativiteit zorgt voor heel veel cultureel leven in onze stad én voor een gevulde activiteitenkalender. Daarom dat we dit met deze prijzen in de verf willen zetten.

Onder cultuur wordt verstaan: architectuur en vormgeving, beeldende kunst, creatie, erfgoed en geschiedenis, film en multimedia, literatuur en poëzie, podiumkunsten (muziek, theater, dans, …) sociaal-cultureel werk.

Kandidaten

Ieder inwoner van Menen krijgt de kans een kandidaat voor te dragen die aan de volgende voorwaarden voldoet, die iets gerealiseerd hebben in het voorbije jaar.

  • Categorie 1: Persoon met uitzonderlijke culturele bijdrage
  • Categorie 2: Bijzondere culturele of artistieke prestatie/activiteit
  • Categorie 3: Organisatie met uitzonderlijke culturele bijdrage

Het volledige reglement vind je op deze link

Kandidaturen graag voor 1 juli 2024 indienen.

Dit kan via onderstaand online formulier

De ‘cultuurprijzen’ worden op donderdag 22 augustus 2024 in het stadhuis van Menen uitgereikt.

Gegevens aanvrager
Gegevens voorgedragen kandidatuur
Welke categorie?