Cultuurforum was ook tijdens coronajaar 2021 actief

Gepubliceerd op Vrijdag 10 december 2021

“Het cultuurforum vond in 2021, ondanks corona, twee keer fysiek plaats en ook enkele keren digitaal. Via verschillende werkgroepen slaagden het forum erin allerlei acties te realiseren. Ook dacht het cultuurforum mee na over de goede besteding van het Vlaams Noodfonds voor cultuur”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

Het cultuurforum ontstond de voorbije jaren uit een vernieuwingsoefening die de culturele raad als stedelijk adviesorgaan heroriënteerde. Het nieuwe cultuurforum bestaat uit verschillende werkgroepen die de realisatie van verschillende projecten ondersteunen. Zo hielpen ze het afgelopen jaar met de lancering van de lokalenwegwijzer, de vorming van de UiTdatabank en de integratie van de UiTkalender op de website van onze stad. Ook ondersteunden ze de openingsweek van Het Applauws in Lauwe en evalueerden ze mee het programma van Boulevard Solar van afgelopen zomer. Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief binnen het cultuurforum, namelijk Erfgoed, Vlaams Noodfonds en Cultuurprijs 2022. In 2022 wordt ook een werkgroep Bibliotheek opgestart.

Schepen Vanryckegem: “Daarnaast helpt het cultuurforum mee nadenken over de besteding van het Vlaams Noodfonds. Het Vlaams Noodfonds ontstond om sport-, cultuur- en jeugdverenigingen extra te ondersteunen tijdens het coronatijdperk. 73.000 euro uit dat fonds is bestemd voor de culturele verenigingen (net zoals ook sport en jeugd 73.000 euro kunnen besteden).”

In verschillende cultuurfora werden meerdere voorstellen besproken. Het maken van een productie in 2023 (met Arne Sierens) en vooral een grote productie in 2024 (met een nog te bepalen artistiek maker) kreeg de meeste stemmen. De werkgroep Vlaams Noodfonds begint vanaf februari 2022 met de voorbereidingen hiervan.

“Met het budget van 73.000 euro starten we een experiment waarbij we elke twee jaar een grote productie maken. We nodigen een theatermaker, een filmmaker of een beeldend kunstenaar uit om samen met de verenigingen een productie op poten te zetten. Een eerste productie is al mogelijk in 2023, voortbouwend op het project van CC De Steiger met Arne Sierens. Maar ondertussen kunnen ook de voorbereidingen starten in functie van een grote productie in 2024. We leren uit de ervaringen met het project van Arne Sierens en nemen dit mee in het maken van een nieuwe productie, met maximale inbreng van verenigingen. Indien geslaagd, kunnen we tweejaarlijks een grote productie op poten zetten en hiervoor subsidies aanvragen, aangezien het budget van het Vlaams Noodfonds eenmalig is”, besluit schepen Vanryckegem.