Coronamaatregelen update 03/12/2021

Gepubliceerd op Vrijdag 26 november 2021
Covid

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen verder is toegenomen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbelasting is verder toegenomen. Vier op tien bedden op intensieve zorg zijn vandaag ingenomen door coronapatiënten op een moment dat 220 bedden gesloten zijn door uitval van zorgpersoneel. Het reproductiegetal zit nog steeds boven de 1 waardoor de epidemie nog groeit, net als de belasting op de zorg.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport,
 • private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies,
 • huwelijken en uitvaarten.

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers,
 • zittend,
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.  

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021.

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

CORONA-UPDATE 26/11/2021

Het Overlegcomité kwam op vrijdag 26 november vervroegd bijeen om nieuwe maatregelen te treffen om de slechte coronacijfers te doen dalen.

Deze maatregelen heeft het Overlegcomité beslist:

De maatregelen voor de horeca en het nachtleven gaan in vanaf zaterdag 27 november 2021, voor evenementen gelden de maatregelen vanaf maandag 29 november 2021.

 • Privéfeesten worden verboden, met uitzondering van begrafenissen en huwelijken. Daar gelden wel de mondmaskerplicht en de afstandsregel. 
 • In de horeca komt er een sluitingsuur, om 23 uur. Je mag ook maar met maximaal 6 personen aan een tafel zitten. 
 • De discotheken moeten de deuren sluiten. 
 • De nachtwinkels moeten ook om 23 uur sluiten.
 • Evenementen mogen binnen doorgaan, maar alleen zittend. 
 • Sportactiviteiten mogen indoor doorgaan, maar zonder publiek. 
 • Het telewerken wordt verlengd. Tot 19 december mag je maximaal één dag per week naar het werk komen, tenzij het niet anders kan.
 • Er moeten ook maatregelen komen in het onderwijs: de ministers van Onderwijs moeten dat nog uitwerken.
 • Er worden geen maximaal aantal contacten opgelegd, maar iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk contacten beperken. 

Over de vaccinatiecampagne: 

 • De boosterprik zal sneller toegediend worden. Het streefdoel is om mensen die AstraZeneca of Johnson&Johnson kregen, vier maanden na hun laatste prik een boosterprik te geven. Voor mensen die Pfizer of Moderna kregen wordt een termijn van zes maanden gehanteerd. 

Testcentra

 • Er komen "walk-in-testcentra", waar je gewoon kan binnenlopen om je te laten testen.

CORONA-UPDATE 18/11/2021

Het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames én het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Ook de Stad Menen neemt lokaal een aantal voorzorgsmaatregelen.

VOORZORGSMAATREGELEN MENEN:

In de huidige context van de stijgende coronacijfers annuleert de Stad Menen alle eigen, stedelijke evenementen tot en met 28 januari 2022 (Kerst in Lauwe, Nieuwjaarsloop Menen…).
Preventief vraagt de Stad Menen alle Covid Safe draaiboeken op bij de organisatoren van evenementen in openbare gebouwen en op het openbaar domein.
Wij vragen alle andere organisatoren van evenementen uitdrukkelijk alle geldende maatregelen strikt na te leven. De ordediensten zullen hierop toezien.

BESCHERMINGSMAATREGELEN OVERLEGCOMITÉ

1.    Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. 
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2.    Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:
•    in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
•    bij de medische en niet-medische contactberoepen;
•    in zorginstellingen;
•    in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
•    bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
•    in winkels en winkelcentra;
•    in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
•    in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
•    in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
•    in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
•    in fitnesscentra
•    in gebouwen voor de erediensten
•    in de scholen

3.    Covid Safe Ticket +

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 
Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
•    publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
•    horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
•    schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 
•    discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4.    Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

5.    Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

6.    Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.
Zorg ook zelf voor maximale ventilatie van binnenruimtes.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq
Organisator van een evenement in Menen en vragen? Bel 056 529 415.


Lokaal: in Menen

Zwembad

Vanaf 29 oktober mondmaskerplicht in het zwembad.

Alsook het gebruik van het Covid Safe Ticket en dit voor iedereen vanaf 16 jaar. Vergeet hiervoor zeker jouw identiteitskaart niet.

Vanaf 29 november mogen er geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Dit betekent dat ouders noch boven, noch aan de ingang mogen wachten.

Problemen met Covid Safe Ticket?

Een papieren exemplaar thuis ontvangen? Bel 078 78 78 50 (weekdagen 9:00-19:00, zaterdag 10:00-18:00) en hou je rijksregisternummer bij de hand.

Sneller een Covid Safe Ticket nodig? Kom tijdens de openingsuren naar het Stadhuis (Menen), Het Applauws (Lauwe) of Dorpshuis (Rekkem). Breng je eID en pincode mee.

Extra voorzichtigheid

De Stad Menen raadt iedereen aan om het gezond verstand te gebruiken.

Is het ergens te druk, draag dan je mondmasker ook al is het op die plek misschien niet verplicht.