Corona: noodbesluit omgevingsvergunningen

Gepubliceerd op Donderdag 26 maart 2020

Het stadsbestuur moet bepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn doorlopen, met respect voor verschillende procedurestappen. Zo moeten vergunningsaanvragen binnen een bepaalde termijn behandeld worden. Daarnaast moeten bepaalde verplichtingen gerespecteerd worden, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Sommige procedurestappen vereisen bijeenkomsten van burgers: inzage van openbare onderzoeken, infovergaderingen, hoorzittingen, vergaderingen van commissies van deskundigen, enz. Echter is het nu noodzakelijk om menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden.

De Vlaamse Regering heeft daarom op 24 maart 2020 maatregelen getroffen over de omgevingsvergunningsprocedures. 

Kort samengevat

  • Lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen i.p.v. 35 dagen.

Wij blijven achter de schermen wel verder werken aan alle lopende en nieuw ingediende omgevingsdossiers.

We streven ernaar om de termijnsverlengingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de lopende procedure.

Meer info