Corona: extra steun voor inwoners in nood

Gepubliceerd op Woensdag 09 september 2020

“Door de verspreiding van het coronavirus en de economische gevolgen daarvan zijn heel wat mensen een deel van hun inkomen of koopkracht verloren. Wij willen als stadsbestuur de mensen die zich nu een moeilijke situatie bevinden maximaal ondersteunen”, vertelt schepen van Welzijn Angelique Declercq.  

De regering verleende aan de Stad Menen een extra toelage voor maatschappelijke dienstverlening van 226.942 euro.

“Wij willen met dit bedrag een zo breed mogelijk publiek bereiken dat door de coronacrisis getroffen werd en niet enkel de mensen die reeds gekend zijn bij onze Sociale Dienst. Het gaat hier over een heel divers publiek dat bestaat uit onder andere uitzendkrachten, werknemers uit de deeleconomie, deeltijdse werknemers, jobstudenten, artiesten, zelfstandigen… Kortom iedereen die een aanvullende steun nodig nadat men met in financiële problemen geconfronteerd werd. Om deze mensen te bereiken zullen we een folder verdelen bij verschillende sociale instellingen en organisaties zoals mutualiteiten, scholen, uitzendkantoren, dokterspraktijken, gerechtsdeurwaarders… We zullen deze organisaties ook informeren en hun vragen om potentiële rechthebbenden te informeren over onze COVID-19 steun”, vervolgt schepen Angelique Declercq.

De toelage kan gebruikt worden voor hulp bij: huisvesting, energieverbruik en budgettaire begeleiding, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en de strijd tegen kinderarmoede.

“Omdat we zo veel mogelijk mensen willen helpen die te maken hebben met inkomensverlies is het maximaal maandbedrag afhankelijk van de gezinssituatie. Het sociaal onderzoek blijft ook belangrijk. Het moet voor onze sociale diensten aantoonbaar zijn dat er een vermindering is van inkomsten of verlies van koopkracht en dat het gezin hierdoor in financiële problemen belandde. We staan er echt op dat de beschikbare middelen terechtkomen bij diegene die ze het meest nodig hebben”, besluit schepen Angelique Declercq.