Bijna 34.000 inwoners: recordaantal voor Menen

Gepubliceerd op Woensdag 02 maart 2022

“De voorbije 10 jaar is de bevolking in onze stad Menen met 1.253 inwoners gestegen. We tellen nu net geen 34.000 inwoners en naderen zo langzaam maar zeker de kaap van 35.000 inwoners,” zegt burgemeester Eddy Lust.

Het bevolkingscijfer – 33.931 op 1 januari 2022 – is een belangrijke indicator voor een stadsbestuur: het bepaalt onder andere de dienstverlening, nodige publieke voorzieningen, inkomsten, politieke vertegenwoordiging… Burgemeester Lust: “Een stijgend aantal inwoners is in eerste instantie een positieve evolutie: onze stad trekt nieuwe mensen aan. Maar het is tegelijk een uitdaging voor ons lokaal bestuur. We analyseren de cijfers en de evolutie dieper om meer te weten over de samenstelling van de bevolking: hoe zit het met de vergrijzing, noteren we extra jonge gezinnen, hoe verloopt de diversiteit, wonen veel alleenstaanden in onze stad, wat betekent dit voor de koopkracht… Al die gegevens hebben een onmiddellijke impact op het lokaal beleid.”

676 EXTRA WONINGEN IN 10 JAAR

Sinds 2003 zijn er in Menen in totaal 676 woningen (brievenbussen) bijgekomen. Burgemeester Lust: “Van die 676 woningen situeren er zich bijna 300 in onze deelgemeente Lauwe: dat is te verklaren door de herbestemming van de voormalige bedrijfsgebouwen van de Witte Lietaer. De kwalitatieve ontwikkeling van dat nieuwe woongebied Lauwe aan de Leie, met daarbij ook het OC Het Applauws, is een absolute meerwaarde voor onze stad en trok zowel jonge gezinnen als senioren naar Lauwe.”

Extra inwoners moeten we dus ook kunnen huisvesten en leggen op vandaag een druk op het beschikbaar woonaanbod. Het is dan ook een collectieve opdracht om binnen de schaars beschikbare ruimte een evenwicht te zoeken tussen (betaalbaar) wonen, mobiliteit en ruimte voor groen, ondernemen en recreatie. “Een goede stadsplanning met opportuniteiten en duidelijke groeigrenzen ondersteunt het stadsbestuur om samen met onze inwoners deze uitdagingen aan te gaan. Samen voor een positieve groei is dan ook de kern van de boodschap”, rondt burgemeester Lust af.

De evolutie van het inwonersaantal van de Stad Menen van 2013 tot 2022.
De evolutie van het inwonersaantal van de Stad Menen van 2013 tot 2022.