Bibliotheek Menen zet Wereld Autisme Dag in de kijker

Zondag 2 april 2017 is opnieuw Wereld Autisme Dag (WAD). In de periode rond deze dag vinden er wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die meer begrip en respect creëren voor mensen met autisme en hun directe omgeving. De Meense bibliotheek plaatst aan de balie een stand met allerlei materialen rond het thema.

Trekker voor Vlaanderen - de Vlaamse Vereniging Autisme - zet zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren. Ze benadrukt hierbij de authenticiteit en diversiteit van mensen met autisme en legt de focus op de kwaliteiten van mensen met autisme. Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert immers een autismevriendelijke omgeving.

Bibliotheken zoals die van Menen, vormen een belangrijke maatschappelijke schakel en een ontmoetingsplaats voor iedereen, ook voor mensen met autisme. Bij het ontlenen van een van de materialen van de themastand ontvang je aan de balie van de Meense bib een gratis 'bloknootje'!

Aangemaakt op: 28/03/2017