Bericht van onderzoek: Gemeentelijk Ruimtelijk UItvoeringsplan Hagewinde

Gepubliceerd op dinsdag 20 oktober 2020

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 7 oktober 2020 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hagewinde (bundel met verordenend plan, procesnota, scopingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, bestaande toestand en ontheffing plan-MER SCRI18080) voorlopig heeft vastgesteld.

Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek gehouden van

30 oktober 2020 t.e.m. 28 december 2020

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage van het publiek aan het loket Omgeving, in het Stadhuis te Menen Grote Markt 1, op afspraak via 056 529 204 tijdens volgende openingsuren:

Maandag 08u30-12u00 op afspraak
Dinsdag 08u30-12u00 op afspraak
Woensdag 08u30-12u00 14u00-17u00 op afspraak
Donderdag 08u30-12u00 16u00-18u30 op afspraak
Vrijdag 08u30-12u00 op afspraak

Iedereen die tegen dit ontwerp RUP bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dient dit schriftelijk te doen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening uiterlijk tegen 28 december 2020. U kunt dit aangetekend opsturen naar de voorzitter van de GECORO, p/a Grote Markt 1, 8930 Menen, ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven op de dienst Omgeving of u kan digitaal uw bezwaren of opmerkingen formuleren via info@menen.be

Er wordt tijdens het openbaar onderzoek een presentatie voorzien.

Scopingnota

Bestemmingsplan

Procesnota

Ontwerp

Bestaande toestand