IN BEELD | Brochure ‘Masterplan Menen | Samen De Stad Ontwerpen’ nu verkrijgbaar

Op dinsdag 27 januari 2015 stelde het stadsbestuur de brochure ‘Masterplan Menen | Samen De Stad Ontwerpen’ voor in de bibliotheek Menen. Deze brochure is het einde van een studie, een visiedocument én het begin van nieuwe stadsontwikkeling.

De belangrijke uitdagingen waarvoor onze stad staat, vragen om een onderbouwd masterplan en een visie waar wij in de toekomst naar toe willen op vlak van mobiliteit, groene (en andere) publieke ruimtes, de commerciële as, de oude vestingen, de oude Leie-arm, de Leie met de nieuwe Leieboorden…

Wat? Hoe? Wie?

De opmaak van het masterplan Menen ‘Samen De Stad Ontwerpen’ moet hierop een antwoord geven. Die opdracht gaf het stadsbestuur aan de intercommunale Leiedal. Er werd een globale visie ontwikkeld op 10 strategische sites in onze stad, dit op zowel korte, middellange als lange termijn. Samen met Leiedal werd gewerkt via de workshopmethodiek. Ook ruime participatie en ontwerpend onderzoek stonden hierbij centraal. Nederlandse studenten landschapsarchitectuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp en de Spaanse architect-stedenbouwkundige Jordi Farrando hebben elk hun visie op de stad meegegeven.Tijdens dit traject was de betrokkenheid van de Menenaar groot. Vele inwoners van onze stad en stakeholders waren enthousiast om opmerkingen en suggesties aan te leveren en deel te nemen aan de verschillendeparticipatiemomenten.

Tentoonstelling in de bib

Het resultaat van dat masterplan is nu vormgegeven in een mooie brochure. Deze brochure is echter geen eindwerk, wel een gids waarmee we onze stad - met respect voor haar mooie natuurlijke en historische rijkdom - de toekomst willen inloodsen. De brochure kun je vanaf 28 januari in onze openbare gebouwen vinden. Ook in de bibliotheek Menen dus: daar staan voor de gelegenheid zelf een aantal expopanelen met grote afbeeldingen uit het masterplan. Zeker een bezoekje waard.

Je kunt de brochure hier ook digitaal lezen. (klik hier)

IN BEELD | Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de opening