AZ Delta schenkt nectar

Gepubliceerd op Maandag 31 mei 2021

Met het ziekenhuis AZ Delta heeft Stad Menen een nieuwe verrassende partner gevonden op zijn weg naar meer en betekenisvoller groen. “Het is belangrijk”, zegt schepen van Klimaat Patrick Roose, “dat de mensen in Menen, Lauwe en Rekkem weten dat de stad de klimaatproblematiek volop erkent en dat wij op meerdere fronten betekenisvolle acties ondernemen. We willen onder andere bijdragen tot het herstel van de biodiversiteit door op een andere manier met gazons om te gaan. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.”

Eerder heeft de stad inderdaad het gazon van het politiecommissariaat (i.s.m. Velt) omgevormd tot een boomgaard, een oase voor bijen. Recent was er ook de omvorming van het gazon aan het zwembad en de deelname aan MaaiMeiNiet.

“Wij zijn groot geworden met denkbeelden over gazons die dringend aan herziening toe zijn”, zegt schepen Roose. “Wie zijn gazon kort maait, maakt een dorre vlakte van een plek die veel voedselbronnen - nectar houdende bloemen - kan schenken aan bijen en andere bestuivers. Die zijn van het grootste belang voor natuur, landbouw én economie.”

“AZ Delta is afgestapt van het oude gazonconcept om een gedekte tafel aan bestuivers te presenteren. Ten eerste doordat het gazon voortaan extensief beheerd wordt. Dat wil zeggen dat er minder zal worden gemaaid. Zo krijgen de bloemen tussen de grassen meer tijd om tot bloei te komen en hun nectar aan de bijen aan te bieden. Ten tweede, en vooral, doordat een flink aantal vierkante meter gazon is verwijderd en vervangen door borders met inheemse, bijenvriendelijke bloemen. We hopen dat het project zal inspireren. Wie een klein of groot gazon heeft, kan helpen om meer biodiversiteit naar Menen te brengen door hetzelfde te doen. Zelfs iemand met een balkon kan bijdragen, met een mix van grasklokje, wilde reseda en ezelsoren in een bloembak bijvoorbeeld. In elk geval is de stad AZ Delta dankbaar om meer betekenisvol groen naar Menen te halen en om ons verhaal te ondersteunen”, besluit schepen Roose.

“AZ Delta heeft de uitnodiging van de stad Menen graag aanvaard”, zegt Herman Annaert, directeur infrastructuur en technieken. “Net als de stad Menen willen wij binnen AZ Delta ons steentje bijdragen om natuurlijk groen meer plaats te geven op onze terreinen. Ook op onze hoofdcampus in Rumbeke zijn bloemenweides ingezaaid.”

Herman Annaert: “Deze aanpak past ook volledig binnen onze visie op duurzaam ondernemen. Als organisatie zijn we er van overtuigd dat onze werking moet in overeenstemming zijn met de vooropgestelde principes van de ‘Sustainable Development Goals’ zoals verwoord door de Verenigde Naties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Green Deal Vlaanderen met zijn specifieke klimaatdoelstellingen. Uiteraard is energiebeheer – lees zorgvuldig omgaan met de beschikbare energie - hierin een belangrijke factor maar ook duurzaam omgaan met het milieu vormt een belangrijk aspect hierin. Alles wat te maken heeft met groenonderhoud past hier perfect in. ‘Ons engagement om duurzaam te ondernemen impliceert ook ons sociaal engagement binnen de maatschappij en in dit verband is het ook het vermelden waard dat AZ Delta beroep doet op Mariasteen, een maatwerkbedrijf, om de groenzones van AZ Delta op de verschillende campussen te onderhouden en ze doen dat met veel enthousiasme en tot grote tevredenheid van AZ Delta. Dat duurzaam ondernemen binnen AZ Delta een belangrijke plaats gaat innemen wordt ook bevestigd door de oprichting van een interne werkgroep duurzaamheid waarin naast de directie ook medewerkers, vakbondsafgevaardigden, en andere belangengroepen zullen meewerken onder het motto ‘duurzaam denken voor en door iedereen’. Binnen die werkgroep zullen algemene duurzaamheidsthema’s als milieu, sociaal ondernemerschap, gelijkheid, welbevinden en veerkracht van medewerkers… aan bod komen en verder uitgewerkt worden.”

AZ Delta schenkt nectar