Autorally 6u van Kortrijk op 21 november 2021

Gepubliceerd op Woensdag 18 augustus 2021

Kennisgeving aan de bevolking - Autorally 6u van Kortrijk op 21 november 2021

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen brengt ter kennis aan de bevolking dat de Autostal Groeninghe vzw (Kortrijk) een aanvraag heeft ingediend om te behoeve van de rally “6 uren van Kortrijk” op zondag 21 november 2021 gebruik te maken van de gemeentewegen in de deelgemeente Rekkem.

Het gebruik van de gemeenteweg, Bedevaartweg, (komende van de Brumierstraat naar de Blauwkasteelstraat) behelst het houden van een deel van een klassementsproef (KP Aalbeke).

De aanvraag ligt ter inzage bij de politie, dienst operationele coördinatie Leopoldplein 12 Menen - 056/232.119 - of op het stadhuis, dienst evenementen, Grote Markt 1 Menen - 056/529415. Beide op afspraak.

De bekendmaking van deze aanvraag geschiedt conform het artikel 5 van het K.B. van 28 november 1997.