Animatoren gezocht!

De jeugddienst gaat voor de periode krokus- en paasvakantie op zoek naar animatoren, hoofdanimatoren en jeugdanimatoren voor hun diverse werkingen.

ANIMATOR SPEELPLEIN / ANIMATOR OPVANG / ANIMATOR MOBSPEL 
 • Vergoeding forfaitair € 34,71 per dag medewerking voor animatoren Speelplein en Mobspel
 • Vergoeding forfaitair € 25,00 per dag medewerking voor animatoren opvang
 • Leeftijd : minstens 16 jaar worden in 2020
 • Vereisten : attest basiscursus animator in het jeugdwerk is aanbevolen
 • Via vrijwilligerscontract
HOOFDANIMATOR speelplein / HOOFDANIMATOR MOBSPEL 
 • Vergoeding : salarisschaal E1: 11,75€ per uur
 • Leeftijd : minstens 16 jaar worden in 2020
 • Vereisten : minstens 6 weken ervaring vereist in het jeugdwerk
 • Houder zijn van een animatorattest OF 
  Houder van een diploma of getuigschrift van (minstens 1e jaar hoger onderwijs) in een sociaal of pedagogische richting in het hoger onderwijs OF
  Houden van een diploma van 6 jaar secundair onderwijs in een pedagogische richting (vb. jeugd- en gehandicaptenzorg, sociaal technische wetenschappen,…)
 • Minstens 3 weken medewerking verlenen gedurende krokus-, paas- en/of zomerverlof
HOOFDANIMATOR VPG 
 • Vergoeding : salarisschaal E1: 11,75€ per uur
 • Leeftijd : minstens 17 jaar worden in 2020
 • Bijwonen van de verplichte voorbereidingsdagen voor de vakantie waarin de hoofdanimator tewerkgesteld zal worden. Op deze voorbereidingsdagen wordt een cursus op maat van Uit de Marge gegeven waarbij de hoofdanimatoren competenties en kennis zullen verwerven om de functie ten volste te kunnen uitoefenen.
JEUGDANIMATOR 
 • Vergoeding : salarisschaal D1: 11,80€ per uur
 • Leeftijd : minstens 17 jaar in 2020
 • Vereisten : minstens 6 weken ervaring in het jeugdwerk
 • Houder zijn van een animatorattest OF
  Houder van een diploma of getuigschrift van (minstens 1e jaar hoger onderwijs) in een sociaal of pedagogische richting in het hoger onderwijs OF
  Houden van een diploma van 6 jaar secundair onderwijs in een pedagogische richting (vb. jeugd- en gehandicaptenzorg, sociaal technische wetenschappen,…)
 • Minstens 3 weken medewerking verlenen gedurende krokus-, paas en/of zomerverlof
LOGISTIEK EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SPEELPLEIN 
 • Vergoeding : salarisschaal D1,  11,80€ per uur
 • Leeftijd : minstens 17 jaar worden in 2020
WERKVROUW/ WERKMAN SPEELPLEINWERKING
 • Vergoeding : salarisschaal E1, 11,75€ per uur
 • Minstens 16 jaar in 2020

Solliciteer hier

Opmerking : voor de particuliere speelpleinwerking ’t Skepke worden de animatoren via ’t Skepke aangeworven. Er zijn geen hoofdanimatoren in krokus- en paasverlof.

Werkingen