Afschakelplan 2015-2016: info over elektriciteitsbevoorrading

Door de onbeschikbaarheid van Tihange 2 en Doel 3 en 4 bestond tijdens de winter 2014-2015 een risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen. Indien nodig kon beslist worden om gedeelten van het elektriciteitsnet af te schakelen om een totale ineenstorting te voorkomen. Onder meer de zachte winter en het heropstarten van Doel 4 hebben ervoor gezorgd dat het zover niet is hoeven te komen.

Intussen werden tal van maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende winter maximaal te verzekeren: de strategische reserve werd verdubbeld, aangekondigde sluitingen van elektriciteitscentrales werden afgeblazen en de piekimportcapaciteit werd geoptimaliseerd. De situatie ziet er dus heel anders uit dan vorige winter. Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is nu veel beperkter.

Het afschakelplan

Wanneer zich ondanks de optimistischere vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie - van welke aard ook - vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook niet onder de mat geveegd, maar integendeel geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen.

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. Het nieuwe afschakelplan is geldig vanaf 1 november 2015 in geval van een elektriciteitsschaarste.

Menen niet, delen van Lauwe en Rekkem wel

In Menen zijn geen straten opgenomen in het afschakelplan. In Lauwe en Rekkem zitten een aantal straten voor de eerste keer in schijf 7. Bij schaarste worden eerst de zones in schijf 8 tijdens de piekuren (tussen 17 u. en 20 u.) even afgeschakeld. Stelt het schaarsteprobleem zich de dag daarna opnieuw, dan zijn de straten in schijf 7 aan de beurt, daarna schijf 6, enzoverder... Nogmaals, het risico op elektriciteitsschaarste is dit jaar veel beperkter dan vorig jaar. Wie ondanks het beperkte risico, toch graag wil weten of zijn straat opgenomen is in het nieuwe afschakelplan, kan terecht op afschakelplan.eandis.be. Toch wijst distributienetbeheerder Eandis er op dat de lijsten met straten opgenomen in het afschakelplan louter indicatieve informatie bevatten. De netinfrastructuur en haar toestand zijn continu aan wijzigingen onderhevig als gevolg van voorziene of onvoorziene exploitatiewerken, netuitbreidingen en uitdienstnames of als gevolg van externe factoren. Dat betekent dat een netgebruiker niet steeds via dezelfde cabine bevoorraad wordt. Daarnaast worden alle aansluitingen in een straat niet noodzakelijk door eenzelfde cabine gevoed.

Rationeel blijven omgaan met energie

De elektriciteitsnetbeheerders roepen toch op om rationeel te blijven omgaan met energie. De inspanningen van vorige winter hebben immers aangetoond dat vele kleine bijdragen wel degelijk een verschil maken. Daar varen bovendien zowel uw portemonnee als het milieu wel bij. Zie www.energiesparen.be/tips.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over het afschakelplan voor zowel gezinnen als voor bedrijven vind je op www.eandis.be/nl/veelgestelde-vragen/energieschaarste

http://afschakelplan.eandis.be