Aanleg nieuwe elektriciteitskabels

Gepubliceerd op woensdag 03 mei 2023

 Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan tussen het hoogspanningsstation Neerwaasten en het hoogspanningsstation Wevelgem. De werken zijn nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Hierdoor kan Elia een betrouwbare voorziening van elektriciteit blijven garanderen voor bedrijven en burgers.

Werken in fasen

Elia startte in november 2022 met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) in Wervik. De werken gebeuren in verschillende fasen om de hinder te beperken in tijd en ruimte. Vanaf vrijdag 8 mei tot vrijdag 26 mei 2023 is de uitvoering van een lange boring gepland op de N58, onder het rondpunt met de N338. Aan de zijde van de N311 wordt een rijstrook ingenomen met verkeerslichten, daar kan het verkeer alternerend passeren. Om de hinder op het verkeer te beperken tussen de N338 en N8, worden de werken uitgevoerd vanop de berm en de pechstrook. Zo blijft het verkeer in beide richtingen mogelijk. Gelieve rekening te houden met de snelheidsbeperkingen, zodat er veilig gewerkt kan worden.

Na de uitvoering van deze boring zal er de komende maanden verder gewerkt worden door een ploeg die wachtbuizen plaatst langs de N58. Hiervoor zal een werkzone verder opschuiven langs de N58, richting het rondpunt met de N8.

Hinder tot een minimum beperken

Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

  • Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht.
  • We werken alleen overdag tussen 7u00 en ten laatste 19u00.
  • Het werfverkeer in de straat wordt beperkt.
  • Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.