5 extra AED-toestellen kunnen snel hulp bieden

Gepubliceerd op donderdag 11 maart 2021

“Menen is een stad met een hart voor haar inwoners. Schepenen Renaat Vandenbulcke voor Patrimonium en Patrick Roose voor Publieke Ruimte legden samen een lijst van bijkomende AED-toestellen vast, om zo een nog bredere spreiding van dergelijke toestellen in onze stad uit te werken. Dit met de focus op het gebruik maken van de buitenkant van onze publieke gebouwen. Zo kwamen er recent 5 AED-toestellen bij in onze stad”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Schepen Renaat Vandenbulcke is ook bevoegd voor Zorg en legt uit: “Krijgt iemand op straat of in een openbaar gebouw een hartstilstand, dan is de kans klein dat er op dat moment een arts in de buurt is. In zo’n geval kan iedereen nu starten met de reanimatie dankzij een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het toestel analyseert het hartritme van een slachtoffer en bepaalt automatisch of er een stroomstoot nodig is. Een AED is draagbaar en ook gemakkelijk in gebruik. Met gesproken instructies gidst het toestel de hulpverlener en kunnen kostbare minuten en dus levens gered worden.”

Op volgende locaties werd onlangs een nieuw AED-toestel geïnstalleerd:

  1. ter hoogte van het Stadhuis (Menen);
  2. ter hoogte van de kerk op het Sint-Jozefsplein (Barakken, Menen);
  3. ter hoogte van het Sportcentrum Vandemoortele (Lauwe);
  4. ter hoogte van het kaartershuisje Paradijs (Rekkem);
  5. ter hoogte van het Dorpshuis (Rekkem).

“De aankoop van die 5 nieuwe toestellen kostte 9.861,50 euro. In Menen hangen nu in totaal 11 AED-toestellen in beheer van de stad. Ook andere organisaties en verenigingen hebben op hun site een AED-toestel, waarvoor onze oprechte dank. Ieder leven is ons immers dierbaar”, besluit schepen Patrick Roose.

Meer info over AED en alle 11 locaties vind je op www.menen.be/aed.