1.000.000 euro subsidies voor groenblauwe dooradering

Gepubliceerd op Maandag 13 juni 2022

In 2021 lanceerde de Vlaamse Regering een oproep naar alle steden en gemeenten. Ze was naar eigen zeggen op zoek naar ‘de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid en de Blue Deal’. Uiteindelijk konden maar 10 steden en gemeenten de Vlaamse Regering overtuigen. Menen is daar één van en krijgt het maximumbedrag van 1 miljoen euro voor de realisatie van drie projecten.

‘Aan het begin van de legislatuur heeft deze coalitie zich voorgenomen om voor de financiering van onze realisaties in te zetten op subsidies,’ zegt schepen van Financiën Mieke Syssauw. ‘Met subsidies kunnen we meer doen voor Menen dan mogelijk is met onze eigen middelen.’ Uiteraard vallen subsidies niet uit de lucht. ‘Zo’n dossier samenstellen is allerminst eenvoudig. De vereisten zijn hoog en er zijn veel kapers op de kust, zeker als er 1 miljoen euro te verdienen valt’, zegt schepen Syssauw. ‘Ik ben de Vlaamse Regering en de betrokken stadsdiensten dan ook zeer dankbaar voor deze belangrijke hefboom.’ 

De Vlaamse Regering, Departement Omgeving, heeft tientallen dossiers ontvangen, waarvan ze er 39 ontvankelijk heeft verklaard. In de hoogste categorie zitten zes Vlaamse steden en gemeenten, waarvan Menen de enige uit West-Vlaanderen is. In die hoogste categorie zitten ‘steden en gemeenten die zich met de uitvoering van deze projecten tonen als ambassadeurs over ontharding, vergroening, groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie.’

3 projecten

‘Het gaat om drie projecten aan de Geluwebeek’, zegt Schepen van Klimaat Patrick Roose. ‘De drie projecten zullen Menen toelaten om het blauw veel beter te beheren en het groen aan te zwengelen.’

‘Als schepen van Klimaat volg ik de Geluwebeek nauwgezet. Ik heb met eigen ogen gezien hoe de beek angst aanjaagt aan inwoners uit meerdere buurten. Bewoners van de Paul Jansonstraat, G. Gezellelaan, de Bruggestraat en J&M Sabbestraat hebben al meerdere keren met hun voeten in het water gestaan. Ook de fietsdoorsteek tussen de Sint-Jansschool en de wijken aan de Moorselestraat was afgelopen winter onbruikbaar door wateroverlast. Het gaat dus om een duurzame oplossing voor een reëel probleem. Om Menen te wapenen voor de toekomst, moeten we op een andere manier met het water in de stad omgaan’, zegt schepen Roose.

Het eerste projectgebied ligt aan de Ieperstraat, achter de Colruyt. ‘Daar willen we samen met Wervik, de Provincie West-Vlaanderen en natuurpartners een stadsbos van zo’n 9 ha met de nodige waterberging realiseren. In het bos zullen volwassenen kunnen wandelen en kinderen kunnen spelen.’

Het tweede project is de groenzone tussen de J&M Sabbestraat en de Hagewinde. ‘De beek moet hier meer opslagcapaciteit krijgen. Vandaag is de Geluwebeek hier ingewelfd. In de nabije toekomst zullen we ze open leggen. Fietsers en voetgangers zullen over een brug nog steeds van de ene naar de andere kant kunnen. Er komt een nieuw park dat we zullen ontwerpen samen met de bewoners, zodat het aantrekkelijk wordt voor jong en oud uit de onmiddellijke omgeving.  

Het derde en laatste projectgebied ligt even verderop. ‘Vandaag is de leegstaande Reznorsite heel sterk verhard. Op een heel grote oppervlakte in het centrum van Menen kan het water niet in de grond dringen. Hier starten we een onthardingsproject.’

‘Ik ben uitermate verheugd dat onze klimaataanpak en plannen door de jury erkend werden. Ik ben fier op ons team en onze partners die dit dossier tot een goed einde brachten. Ik voeg er graag aan toe dat ook ons inrichtingsplan van Lauweplaats “een voorbeeld van hoe toekomstige dorpspleinen naartoe dienen te evolueren” werd genoemd. Het moge duidelijk zijn dat de Menenaars die met hun tuin, gevel of iets anders Menen klimaat robuust helpen te maken, er niet alleen voor staan. De stad geeft het goede voorbeeld. Hopelijk kan de subsidie nog andere Menenaars overtuigen om mee te werken aan de vergroening van de stad.’