100 jaar geleden vielen de Duitsers Menen binnen

"Op 14 oktober 2014 was het dag op dag 100 jaar geleden dat de Duitse troepen Menen bezetten. Zij zouden er vier jaar lang blijven en de scepter zwaaien over de Meense bevolking. De komst van de Albert I 1914 bus die dag in onze stad was dus geen toeval. Tegelijk herdenken we WO I in Menen ook met de publicatie van een brochure en met een unieke stadswandeling", zeggen schepenen Griet Vanryckegem (Cultuur) en Laurent Coppens (Toerisme).

Toen de Duitsers Menen binnenvielen, was een van de methodes om de lokale bevolking te informeren het veelvuldig verspreiden van bevelen en verordeningen via affiches op de officiële aanplakplaatsen van de stad. Voor alles en nog wat vaardigden de Duitsers reglementen, bevelen en voorschriften uit. In het stadsarchief zijn een 175-tal verordeningen en Duitse aanduidingen bewaard. Om een beeld te geven van het dagelijkse leven in Menen tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn die affiches een ideaal illustratiemiddel. Daarom worden ze op een tiental plaatsen in de stad uitgehangen, net als 100 jaar geleden. Een nieuwe brochure geeft aan de hand van acht verhalen de nodige historische duiding.

Brochure ‘Menen 1914-18’

Aan de hand van het verhaal van 8 personages wordt het leven in Menen tijdens WO I belicht. Zo komen o.a. een huisvrouw, een piloot, de toenmalige burgemeester, de Ortskommandant en een spionne aan het woord.
Menen werd door de Duitsers bezet en dit had een grote invloed op het leven in de Stad. Onze relatief kleine stad kende een enorme invasie van Duitse soldaten. Menen was een stad in het etappegebied d.i. een plaats achter het front waar men aan bevoorrading deed, de troepen huisvestte, zieken verzorgde maar ook voor badgelegenheid en ontspanning zorgde. De Duitsers palmden de stad in en voerden hier het bevel. De teksten zijn gebaseerd op documenten uit het stadsarchief en op dagboeken van bepaalde personages. De brochure werd eveneens rijkelijk van foto’s voorzien.

Brochure 'Menen 1914-18' te verkrijgen bij: Stadhuis/OnthaalStadsmuseum ‘t Schippershof/Dienst Toerisme. Prijs 4 euro.

Affiches in de stad

Uit de collectie van het stadsarchief werden 35 affiches geselecteerd die de bekendmakingen en de bevelen van de Duitse overheerser duidelijk maken. Deze zullen uithangen op relevante plaatsen zoals het stadhuis, enkele handelszaken…

Deze affiches hebben een raakvlak met de hedendaagse realiteit of belichten de functie van een plaats tijdens WO I. Zo was het college op de Grote Markt bijvoorbeeld een ziekenhuis. De affiches krijgen van 14 oktober tot en met 14 december 2014 een plek in het straatbeeld.

 

Stadswandeling ‘Menen onder Duitse bezetting’

Op zondag 16 november laatstleden vond een eerste wandeling plaats met een stadsgids langsheen de verschillende locaties. Het werd een overdonderend succes. Ondanks het regenweer kwamen een 70-tal geïnteresseerden naar het centrum van Menen afgezakt. Aan de hand van verhalen uit dagboeken en brieven neemt de gids je mee in bezet Menen. Op die manier wordt de boodschap op de affiches verduidelijkt en ervaar je de impact hiervan op de bevolking.

Heb je dit gemist? Geen probleem, ook op volgende data is een wandeling voorzien:

  • Zondag 30 november 2014
  • Zondag 14 december 2014

Plaats van afspraak?
Om 15 u. aan ’t Schippershof/Dienst Toerisme.

Deelname?
2 euro/persoon.

Info en inschrijvingen: Dienst Toerisme (klik hier).

Meer over WO I in Menen vind je op www.menen.be/wo1

Zie ook

Aangemaakt op: 26/11/2014