Meldpunt kinderopvang

Alle kinderopvanginitiatieven vind je op ons Meldpunt Kinderopvang
 
Het Meldpunt Kinderopvang helpt gemeenten om het takenpakket binnen kinderopvang te organiseren en op te volgen. Het Meldpunt Kinderopvang is een allesomvattend digitaal loket voor kinderopvang met daarin alle kinderopvanginitiatieven in Menen, Lauwe en Rekkem met hun openingsuren, foto’s en vooral de vrije opvangplaatsen.
 
Tot nu toe brachten we met het Lokaal Overleg Kinderopvang om de zoveel tijd een brochure uit met daarin alle kinderopvanginitiatieven in onze stad. Maar zo’n papieren versie is natuurlijk niet dynamisch: soms was die na verloop van tijd niet meer up-to-date én vooral je kon er nooit uit afleiden waar er nog vrije opvangplaatsen waren. Met het Meldpunt Kinderopvang Menen bieden we die service nu wel.

Kinderopvang uitbreiden/opstarten?

Stad Menen maakt werk van een warme & zorgzame stad. Toegankelijke kinderopvang aanbieden en creëren is een belangrijke doestelling die hieronder schuil gaat.

Kind & Gezin heeft in oktober 2020 de meerjarenplanning voor kinderopvang voorgesteld (2020-2024). Voor Menen betekent dit concreet dat er 14 nieuwe plaatsen, die werken via inkomenstarief, zullen bijkomen. 

Wens je als bestaand kinderopvanginitiatief uit te breiden? Of is het altijd al je droom geweest om een nieuw kinderopvanginitiatief op te richten? 

De effectieve oproep zal door Kind & Gezin gedaan worden in februari 2021. Vanaf dat moment kan je een aanvraag indien. In de beoordeling houdt het lokaal bestuur rekening met vooropgesteld criteria –en beoordelingsprocedure. Deze zijn te raadplegen via https://www.menen.be/meldpunt-kinderopvang
Voor alle vragen omtrent kinderopvang kan je terecht bij Cara Huygen (aanspreekpunt kinderopvang vanuit het lokaal bestuur) via cara.huygen@menen.be of 0493 09 62 11.

Bekijk hier de criteria en beoordelingsprocedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang (klik hier).