Plan(t) mee de toekomst van het Paradijs

Masterplan Paradijs

Uitnodiging Slotmoment

Maandag 19 december van 17:30 tot 21:00 - Wijkschool 't Paradijs

Samen met het onderzoeksteam Atelier Romain - Endeavour - Traject en met steun van de provincie West-Vlaanderen ging de stad Menen de afgelopen maanden op zoek naar een toekomstvisie voor de wijk Paradijs. De stad heeft vandaag een masterplan op zak om de woon- en leefkwaliteit van het dorp te versterken. Dit masterplan is het resultaat van een intense samenwerking met gemeente, actoren en bewoners van het dorp. Tijdens de ontwerpdagen in het voorjaar streken we meermaals neer in het dorp om samen met jullie na te denken over verschillende ruimtelijke uitdagingen in het Paradijs. Graag willen we de bewoners, kinderen en betrokken actoren bedanken voor het enthousiasme en de inspirerende inzichten en ideeën.

Wil je meer te weten komen over het finaal masterplan? Kom dan zeker een kijkje nemen tijdens het slotmoment op maandagavond 19 december. We voorzien doorlopend een mini-tentoonstelling van 17u30 tot 21u. Om 18u en 19u30 zijn twee presentatiemomenten voorzien waar de stad en het onderzoeksteam het masterplan toelichten en een blik werpen op mogelijke vervolgstappen. Graag horen we ook waar jullie prioriteiten zien en/of waar jullie mee de schouders onder willen zetten als inwoners.

Tot dan!

Finaal Masterplan Paradijs

Pluk mee de vruchten van het Paradijs

Een DNA-masterplan

De wijk Paradijs is een uitzonderlijke plek omringd door een prachtig landschap. Om de kwaliteiten van de wijk nog meer in de verf te zetten en de leefbaarheid te verhogen wil de stad Menen samen met het onderzoeksteam Atelier Romain - Endeavour - Traject en met steun van de provincie West-Vlaanderen een toekomstvisie opmaken voor de wijk. Zodat we in de nabije toekomst nog beter kunnen wonen, werken, beleven en ontmoeten in ‘t Paradijs. Dit vraagt in de eerste plaats om een kwalitatief en gedragen DNA-masterplan waar iedereen zich in kan vinden: zowel bewoners, bestuurders als experten. Een masterplan dat als kader voor toekomstige ontwikkelingen dient en dat de eigenheid van ‘t Paradijs alsook haar landschappelijke inpassing accentueert.

De opmaak van het DNA-masterplan voor de wijk Paradijs kadert binnen een grotere ambitie van de provincie West-Vlaanderen om lokale besturen te ondersteunen in het versterken van de ruimtelijke structuur van kleine dorpskernen in een landelijke context als aangename woonomgeving en identificatiepunt.

Ambities voor ‘t Paradijs

Ook de wijk Paradijs kent enkele grote uitdagingen. De DNA analyse brengt volgende ruimtelijke ambities voor ’t Paradijs naar voren:

  • Levenslang wonen in ’t Paradijs
  • Duurzame mobiliteit en voorzieningen op maat van ’t Paradijs
  • Samenleven in een divers Paradijs

Traject

Fase 1 - DNA analyse (feb-mrt)

In de maanden februari en maart ging het onderzoeksteam na welke DNA-strengen bepalend zijn voor de wijk door het ‘genetisch materiaal’ te onderzoeken: ontwikkelingsgeschiedenis, activiteiten, regionale ligging, demografie, ontsluitingen, bestaande ruimtelijke plannen en visies, aanwezig en verdwenen erfgoed. Heel waardevol in de zoektocht naar het DNA van de wijk waren de verschillende buurtbabbels met de inwoners van ‘t Paradijs. Deze eerste fase werd afgerond met een Dorpsontmoeting met bewoners op zondagvoormiddag 27 maart in de wijkschool 't Paradijs.

Dorpsontmoeting 27 maart

Paradijs
Paradijs
Paradijs 12

Fase 2 - Ontwerp- en co-creatieweek (apr-jun)

Na verschillende buurtbabbels met de inwoners van ‘t Paradijs in de maand februari en de kick-off van het masterplan in de wijkschool eind maart, willen we de komende maanden samen met de bewoners aan de slag om de vele ideeën verder vorm te geven tijdens een ontwerpweek. Van dinsdag 26 april 2022 tot en met donderdag 28 april 2022 strijkt het ontwerpteam een eerste maal neer in ’t Paradijs. Gedurende deze drie dagen vatten we post in ’t Kotje op de hoek van de Vaandelstraat en de Neuvillestraat.

Op maandag 21 juni en dinsdag 22 juni 2022 streek het ontwerpteam nogmaals neer in ‘t Kotje om het masterplan verder uit te denken en tekenen met de betrokkenen en enkele tijdelijke projecten op te bouwen met de leerlingen van de wijkschool en de bewoners.

Paradijs Ontwerpdriedaagse op 26-27-28 april

Fase 3 - Eindredactie DNA-masterplan (jul-sep)

Het ontwerp-masterplan wordt in een laatste fase verder uitgewerkt tot een hanteerbaar en bruikbaar masterplan voor de wijk Paradijs. Hierin worden ook een aantal concrete acties opgenomen die geprojecteerd worden in de tijd. Dit gaat van quick wins die op korte termijn vorm kunnen krijgen, snel ruimtelijke winsten en koppelkansen genereren, tot acties op de langere termijn. Dit alles wordt gebundeld in een transitie-agenda die mee koers zet richting een robuuste toekomst voor ‘t Paradijs.

We sluiten de opmaak van het DNA-masterplan af met een slot-event om de resultaten te delen met de bewoners en betrokkenen.