Bouwkundig erfgoed in de steiger(s)

Menen beschikt over heel wat gebouwen met een historische, architecturale of esthetische waarde. Deze panden vind je sinds 2009 op de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid (inventaris.onroerenderfgoed.be). Bij verbouwings- of sloopdossiers van deze panden is het stadsbestuur verplicht de erfgoedwaarde af te toetsen. Daarom wil de stad de bewoners informeren over de erfgoedwaarde van hun gebouw op basis van een ‘Actieplan bouwkundig erfgoed’.

Het actieplan focust op het gebied van de historische stadskern gelegen tussen de Poedermagazijnstraat en de J.&M. Sabbestraat in het noorden en de Leie in het zuiden. Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, en heb je al bepaalde verbouwings- of slopingsplannen, informeer dan zeker op voorhand bij de dienst stedenbouw.

De historische vestingen in Menen zijn voor velen onbekend en daardoor onbemind? Nochtans zijn deze beeldbepalende structuren een enorme troef voor de stad. De stad wil de vestingen in de toekomst meer in de kijker zetten en maakt daarvoor een beheersplan op om de nodige instandhoudingswerken op te lijsten en voor te bereiden. Dat beheersplan moet ook een kader bieden voor diverse publieke en private initiatieven in de omgeving van de vestingen.

BEKIJK HIER DE LOCUSWAARDE VAN JOUW PAND

Na de infoavond van 13/6 kun je hier via deze link de bouwkundige erfgoedwaarde (locuswaarde) van jouw pand opzoeken (klik hier).

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 204
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 07/06/2018