Noodplanning

Veiligheid: een prioriteit

Het is vanzelfsprekend dat de veiligheid van onze inwoners een prioriteit is. Het stadsbestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties maar ook om preventieve maatregelen te voorzien om dergelijke noodsituaties te vermijden. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of vliegtuigongeval,...
Het zijn allemaal gevaren waar we rekening moeten mee houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is en een ramp kan overal plaatsvinden.
Het is belangrijk dat je weet wat je in dat geval moet doen.

Gemeentelijke veiligheidscel

Om op deze momenten alles in goede banen te laten lopen, worden diverse nood-en interventieplannen voorbereid en opgesteld door de gemeentelijke veiligheidscel.
Deze veiligheidscel staat onder leiding van de burgemeester en bestaat verder uit de vertegenwoordigers van de vijf verschillende disciplines (brandweer, medische hulp, politie, logistiek en informatieverspreiding) en de noodplanambtenaar.
De gemeentelijke veiligheidscel heeft een aantal belangrijke preventieve opdrachten, zoals het opstellen, evalueren en uittesten van het algemeen gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (ANIP).

Algemeen nood- en interventieplan

Dit ANIP beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, ...) bij een ramp of zwaar ongeval en het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (commandopost operaties) optreden op gemeentelijk niveau.
Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, ...).
De stad probeert deze gegevens in het ANIP zo actueel mogelijk te houden door jaarlijkse updates te doen.

Bedrijven

Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in het ANIP. Wanneer dit het geval is, vragen wij om elke wijziging van de opgenomen gegevens te melden aan de noodplanambtenaar. Wanneer je nog niet door het stadsbestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,.. ) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, dan kun je ook zelf de noodplanambtenaar contacteren.
Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico's. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden.

Evenementen

Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten voorafgaand geëvalueerd tijdens een veiligheidscoördinatievergadering.

Wil je meer weten over noodplanning ? Neem dan zeker een kijkje op deze website

Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel niet en neem contact op met de gemeentelijke veiligheidscel via de noodplanambtenaar op 056 529 376 of noodplanning@menen.be

Zie ook