Taalcursussen

Huis van het Nederlands Wie Nederlands als tweede taal wil leren kan terecht in verschillende opleidingscentra. In West-Vlaanderen zijn er zowel Centra voor Basiseducatie als Centra voor Volwassenenonderwijs die NT2 aanbieden, maar ook Syntra West organiseert cursussen Nederlands, net als de VDAB. Iedere aanbodverstrekker heeft een specifieke opdracht en richt zich tot een bepaalde doelgroep. Voor een kandidaat-cursist is het niet altijd makkelijk om in de grote waaier aan cursussen net die cursus te vinden die het best aansluit bij zijn scholingsgraad, talenkennis, perspectief en interesses.

Anderstaligen die terecht komen in een cursus die niet aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden haken af en vinden moeilijk nog de weg terug naar een cursus Nederlands. Daarom wil het Huis van het Nederlands mensen adviseren over de cursus die het best aansluit bij ieders individuele behoefte. Het advies van het Huis van het Nederlands is gebaseerd op verschillende elementen die samen een goed beeld geven van de leervaardigheid en persoonlijke capaciteiten van een kandidaat-cursist. Het is een individueel advies op maat en is daarom ook -in het belang van de cursist- bindend.