Volwassenenonderwijs

Binnen het brede veld van de volwasseneneducatie bestaan er verschillende opleidingsmogelijkheden voor volwassenen.

Een van deze mogelijkheden wordt geboden door het volwassenenonderwijs. Het volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar, en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn.

Het volwassenenonderwijs bestaat uit drie niveaus:

  • de basiseducatie, georganiseerd door de Centra voor Basiseducatie: meer informatie hierover vindt u op www.basiseducatie.be
  • het secundair volwassenenonderwijs, dat ook het vroegere tweedekansonderwijs omvat en georganiseerd wordt door de Centra voor Volwassenenonderwijs
  • het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs, eveneens georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs.

Er is in Menen één Centrum voor Volwassenenonderwijs:

Zie ook