Scholen

bannerscholen.jpg

In Vlaanderen kies je voor officieel of voor vrij onderwijs. Het officieel onderwijs heeft 2 netten: het Gemeenschapsonderwijs (georganiseerd door de Vlaamse overheid), en het gesubsidieerd officieel onderwijs (georganiseerd door stad of provincie). Ook het vrij onderwijs (volgens geloofsovertuiging, of volgens onderwijsmethode) wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, zodat elke vorm van onderwijs gratis aan de leerlingen wordt aangeboden.
Kinderen zijn welkom in de kleuterklas vanaf 2,5 jaar. Er is leerplicht van 6 tot 18 jaar; vanaf 15 tot 16 geldt de deeltijdse leerplicht. Na 3 jaar kleuterklas volgen 6 jaar lagere school. Leerlingen met een handicap of met leermoeilijkheden kunnen naar het Buitengewoon Onderwijs.
In het secundair onderwijs kies je voor:

  • BSO = beroepssecundair onderwijs, waarin je een beroep aanleert;
  • TSO = technisch secundair onderwijs, dat algemene vorming combineert met technische vakken;
  • KSO = kunst secundair onderwijs, waar ruime vorming gepaard gaat met actieve kunstbeoefening;
  • ASO = algemeen secundair onderwijs, met nadruk op een brede vorming als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Alle opleidingsvormen duren 6 jaar. Dan kan je naar het hoger onderwijs. Vanuit het BSO moet je dan wel een extra zevende jaar volgen. Vanaf 16 jaar kan je deeltijds beroepsonderwijs volgen.
In het hoger onderwijs kan je naar de hogeschool, waar je een gerichte beroepsopleiding volgt, of de universiteit, waar de nadruk eerder ligt op wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijskiezer.be

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht.

Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, …

Kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

Ontdek alle scholen in de omgeving van Menen via Onderwijskiezer (klik hier)