Begeleiding

CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding in volgende domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren

 

In het CLB werkt een team van o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen,… aan het welbevinden van de kinderen doorheen hun schoolloopbaan. Leerlingen moeten hun kennis en vaardigheden immers in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.


De Katrol

De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, bij allochtone en autochtone kinderen uit het basisonderwijs te Kortrijk en Menen. De Katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken, de zelfredzaamheid van de ouders verhogen en studenten de kans geven om ‘kwetsbare' gezinnen te leren kennen.

Belangrijkste doel is om als student, samen met de gezinsleden, vaardigheden en attitudes te oefenen die een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en de opvoeding in het algemeen, met specifieke aandacht voor de schoolloopbaan van de kinderen.
De gezinnen en de studenten die participeren, worden ondersteund door een medewerker van CAW Stimulans, ‘de ankerfiguur' genoemd.

Van studenten wordt verwacht dat zij eerst één avond vorming volgen over het project en de methodiek van studieondersteuning aan huis; en dan gedurende een periode van drie maanden, twee keer per week 1 uur studieondersteuning aanbieden in hun gezin én 1 uur samen met de andere studenten en de ankerfiguur tijdens een ‘terugkommoment' ervaringen uitwisselen.
Van ouders wordt verwacht dat zij aanwezig zijn tijdens huisbezoek en actieve betrokkenheid tonen.

Meer info op www.dekatrol.be
Voor Menen: annevanneste@cawstimulans.be of T 056 514 413