Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Openbare onderzoeken (+ eventuele infovergaderingen) ruimtelijke uitvoeringsplannen


Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door BROUCKAERT Stefaan - DECAESTECKER Annick Menenstraat 200, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het slopen en herbouwen van een overdekte private autobergplaats, Menenstraat 200, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0102 L, 0103L en 0103 N.

Inzagemogelijkheden:

De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 12 februari 2019 tot en met 13 maart 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Camertijn Djess Koning Boudewijnstraat 157, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het slopen bestaande woning, inrichten loft in loods en bouwen garage, Koning Boudewijnstraat 157, 8930 Menen Koning Boudewijnstraat 159, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0372 S 4, 0372 R 4, 0372 H 5 en 0372 G 5 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Grimonprez Jurgen Cyrille A, Anneessensstraat 7, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het plaatsen van een veranda, Anneessensstraat 7, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0380 G 2.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 29 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door VANTHOURNOUT Alex - VANDERMEERSCH Regine Kraaiveld 12, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw, Kraaiveld 12, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0068 N, 0053, 0068 P, 0081 B en 0069 F.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 24 januari 2019 tot en met 22 februari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DSV Road, Schoonmansveld 40, 2870 Puurs, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het DSV Rekkem - schrapping bijzondere voorwaarde, Meersweg 1, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0592 A, 0591 E, 0592 B, 0594 A, 0186 A, 0184 F, 0588 B en 0588 A .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 23/01/2019 tot en met 21/02/2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Chevideco, Lar 20P, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Lar 20P, 24P, 29P en 30P, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0679 D, 0683 P, 0680 A en 0679 B. Kort omschreven gaat het om de actualisering van de omgevingsvergunning.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 11 januari 2019 tot en met 9 februari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Faes Nico Lucien Zwanenkouter 2, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het plaatsen van een veranda, Zwanenkouter 2, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0161 D 8.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 4 januari 2019 tot en met 2 februari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Ketels Bram - Meert Lien Kleine Molenstraat 42, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het herbouwen van een vrijstaande woning, Kleine Molenstraat 42, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0727 MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0731 E MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0726 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 4 januari 2019 tot en met 2 februari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • • ofwel per mail: info@menen.be
 • • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
GALLOO, Wervikstraat 320, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten. Kort omschreven gaat het over Galloo Ropswalle kant west - gebouw hf 17 - fase I. De aanvraag heeft als adres: Wervikstraat 380, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0432 C, 0432 D, 0432 E, 0428 C, 0402 L, 0402 M, 0394 C, 0394 D.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag ligt van 20/12/2018 tot en met 18/01/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren van het stadhuis, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.
Informatievergadering: er wordt een informatievergadering georganiseerd op maandag 7 januari 2019 om 19u in CC De Steiger, lokaal 3 te Waalvest 1, 8930 Menen.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de heer en mevrouw Nuytten Gianni en Egels Sandra Moorselestraat 166A, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het bijstellen verkaveling 121.379/6 - lot 5, Moorselestraat 166A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0300 L 2 en 0303L 5
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 12 december 2018 tot en met 10 januari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift. 


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
HOFKIP, Industrielaan 31, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Industrielaan 31, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0515D7, 0515Y7, 0515F7, 0515B8, 0515G7, 0515X7, 0515V6 en 0515W6.
Voorwerp van de aanvraag: hernieuwen en actualiseren milieuvergunning.
Inzagemogelijkheden: De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 7 december 2018 tot en met 5 januari 2019 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Vlaeminck Tom voor AGB MENEN Sluizenkaai 77, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het heraanleg park ter walle, J. en M. Sabbestraat 159, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, 1008 F 79.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 27 november 2018 tot en met 26 december 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het plaatsen van geprefabriceerde alumnium gasdrukreduceerkast, J. en M. Sabbestraat 163A, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 F 79 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 14 november 2018 tot en met 13 december 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Vanneste Rik Beukenlaan 22, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, Beukenlaan 21, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0545 H 8 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
Berry Alloc nv, Industrielaan 100, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Industrielaan 100, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0482 P2.
Soort Inrichting: hernieuwing en actualisatie van de exploitatie.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 26 oktober 2018 tot en met 24 november 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DEMARCKE Eljakim - DESPLANCKE Hanne Spoorwegstraat 5 bus 0202, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verbouwen woning, Koning Boudewijnstraat 121, 8930 Lauwe (Menen) , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0372 Y 3.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 16 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Vanrobaeys Dirk – Cools Karolien, Bruggestraat 629, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het plaatsen van een carport, Bruggestraat 629, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0052 M .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 4 oktober 2018 tot en met 2 november 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Verschoore Floris - Valcke Marie-Lien Bellegemplaats 921, 8510 Kortrijk een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het bouwen van een woning met dansschool, Dronckaertstraat 455, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0389 A 2 en 0389 E 4 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 2 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Vanwolleghem Lisa Reigerstraat 16, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning, Schonekeerstraat 143, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0577 M 2 .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 2 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Lippinois Joost - Derycke Marlies Kortrijkstraat 412, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verbouwen en uitbreiden eengezinswoning, Kortrijkstraat 412, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0233 W .

Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 25 september 2018 tot en met 24 oktober 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door
DE GELUWEBEEK Kerkomtrek 18, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het bouwen 4 appartementen na afbraak bestaande handelswoning, Rijselstraat 66, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0895 D .
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 20 september 2018 tot en met 19 oktober 2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018086465

DELCA IMMO Lar A6, 8930 Menen heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaand opslagmagazijn.
De aanvraag waarop de stedenbouwkundige handelingen betrekking hebben heeft als adres: Lar 30C, 8930 Menen, en kadastrale omschrijving: Afdeling MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0707 A en 0708 F.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 6 september 2018 tot en met 5 oktober 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Grote Markt 1, 8930 Menen

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

• ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
• ofwel per mail: info@menen.be
• ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
Belgian Shell (Belgian Shell) Kantersteen 47, 1000 Brussel een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Lar Blok Z 8, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0171 E, 0171 C, 0171 F, 0175 B.
Soort inrichting: uitbreiden van een truck diesel servicestation met een LNG verdeelinstallatie voor motorvoertuigen.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 31/08/2018 tot en met 29/09/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Omgevingsdienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.
Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezweren over de aanvraag worden ingedien bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be. Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
CAESENS Landmeetbureau, Boondriesstraat 19, 8510 Kortrijk een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over verkavelen van percelen grond Murissonstraat ter hoogte van nr°184
De aanvraag heeft als adres: Murissonstraat, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0459C, 0461D, 0465R en 0464F.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 24/08/2018 tot en met 22/09/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
VAN OPLYNES Frans, Hagewindestraat 53, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een garage
De aanvraag heeft als adres: Hagewindestraat 53, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 2 AFD , sectie C, 0276V 4
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 17/08/2018 tot en met 15/09/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
Galloo Wervikstraat 320 , 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Ringlaan 13, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD/MENEN, sectie F, nr(s) 0465F.
Soort inrichting: Nieuwe tak: Galloo nv – Menen Ringlaan
Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 12/08/2018 tot 11/09/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
DEPAEPE Mathias, Triloystraat 93, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over verkavelen van percelen in 5 loten
De aanvraag heeft als adres: Bruggestraat 454 - 464, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 2 AFD, sectie A, 0399F 5, 0399G 5, 0399V 5 en 0399W 5
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 24/07/2018 tot en met 22/08/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
VKSO Menen-Wervik-Wevelgem vzw, Koestraat 24, 8940 Wervik een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een verbouwing tot schoolgebouw.
De aanvraag heeft als adres: St. Jansmolenstraat 9-11, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 1 AFD, sectie E, 0879 K 2.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 13/07/2018 tot en met 11/08/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSAANVRAAG

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:

DESMET Marc, Ieperstraat 440, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over riolerings-, wegenis- en omgevingswerken voor de verkaveling ‘Ter Winde’.
De aanvraag heeft als adres: Kloosterhoek zn, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0599 C, 0601 Z, 0601 V, 0601 F 2, 0601 E 2.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 06/07/2018 tot en met 04/08/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door:
DESCAMPS Marc, Kortewaagstraat 101, 8930 Menen een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen / de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van varkensstal + aanleg sleufsilo’s + uitbreiden van erfverharding.
De aanvraag heeft als adres: Kortewaagstraat 101, 8930 Menen en kadastrale omschrijving:
MENEN 2 AFD, sectie B, nr(s) 0083 A, 0083 B, 0084 A, 0086 H.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag ligt van 29/06/2018 tot en met 28/07/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, tijdens de openingsuren, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend, ofwel via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be, ofwel per mail: info@menen.be, ofwel per post: college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.
Informatievergadering: er wordt een informatievergadering georganiseerd op maandag 9 juli 2018 om 19u in de Oude Trouwzaal, Stadhuis Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018068786

LOVAN CONSULT, Paradijsstraat 41, 8930 Menen heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het herbouwen van opslagruimte
De aanvraag waarop de stedenbouwkundige handelingen betrekking hebben heeft als adres: dronckaertstraat 194, 8930 Menen en als kadastrale omschrijving: MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, nr. 0660 S.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

 • het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 juni 2018 tot en met 28 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Grote Markt 1, 8930 Menen
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

 

 


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:
VANTOMME CONTAINERS, Moorselestraat 139, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Moorselestraat 139, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie C, nr(s) 0202R4, 0202N4 en 0200G .
Voorwerp van de aanvraag: uitbreiden en actualiseren van een vergunde klasse 2 inrichting.
Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 27/06/2018 tot 26/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018050877

Het gemeentebestuur deelt mee dat door LAHOUTTE Bjorn, met als adres Henri Dunantlaan 19 te 8930 Menen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij college van burgemeester en schepenen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Henri Dunantlaan 19, 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 2 AFD/MENEN, sectie A, nr(s) 0163T 2

Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: verbouwen van een bestaande woning
De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/101.

De aanvraag ligt van 15/06/2018 tot en met 15/07/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,

 • • ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
 • • ofwel per mail: info@menen.be
 • • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018048681

W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over rooien beplanting talud

De aanvraag waarop de stedenbouwkundige handelingen betrekking hebben heeft als adres
Bruggestraat – A19, 8930 Menen

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 30/05/2018 tot en met 29/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Grote Markt 1, 8930 Menen

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:

Widem Holding Company, Schipdonkvaart-Zuid 1, 8340 Damme, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Lar 4P en Lar 64, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD/MENEN, sectie C, nr(s) 0669F en 0669G.

Soort inrichting: het uitbaten van een loods, bijhorend bureel en een parking voor voertuigen.

Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 08/06/2018 tot 08/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Burgemeester van de stad Menen, Martine Fournier, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de exploitant:

WAIGNEIN MARC, Pekkestraat 20, 8930 Menen, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten te Pekkestraat 20, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD/MENEN, sectie A, nr(s) 0252D, 0244B en 0250F.

Voorwerp van de aanvraag: uitbreiden runderen en ondiepe grondwaterwinning. 

Inzagemogelijkheden: de aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 08/06/2018 tot 08/07/2018 bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Milieudienst, Grote Markt 1, 8930 Menen tijdens de openingsuren van het stadhuis van Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018014837

Het gemeentebestuur deelt mee dat door TELENET GROUP, Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de Deputatie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Europalaan 1, 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 5 AFD/REKKEM, sectie B, nr(s) 0090 P.
Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: plaatsen van een nieuwe buispyloon met een hoogte van 25m.
De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/124.
De aanvraag ligt van 25/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.

 • ofwel per mail: info@menen.be
 • ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.

Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018047324

Het gemeentebestuur deelt mee dat door SCHERPEREEL Carl Larstraat 128 te 8930 Menen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij college van burgemeester en schepenen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Larstraat 91 , 8930 Menen en met kadastrale omschrijving MENEN 3 AFD/LAUWE, sectie C, nr(s) 0285D en 0286D

Het betreft een omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, kort omschreven: bouwen van een meergezinswoning na slopen van bestaande gebouwen

De aanvraag is bekend onder dossiernummer OMV2018/93.

De aanvraag ligt van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, 8930 Menen

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be


 

RUP'S

BERICHT VAN ONDERZOEK: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan TYBERSITE

(bundel met verordenend plan, plancompensaties en plan-MER PLMER 0251-GK)

Het college van burgemeester en schepenen maakt de bevolking bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2018 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tybersite (bundel met verordenend plan, plancompensaties en plan-MER PLMER 0251-GK) voorlopig heeft vastgesteld.

Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek gehouden van 17 september 2018 t.e.m. 15 november 2018

Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt ter inzage van het publiek aan het loket Ruimtelijke Ordening, in het Stadhuis te Menen Grote Markt 1 op volgende openingsuren:

 • Maandag 08u30-12u00
 • Dinsdag 08u30-12u00
 • Woensdag 08u30-12u00 14u00-17u00
 • Donderdag 08u30-12u00 16u00-18u30
 • Vrijdag 08u30-12u00

Iedereen die tegen dit ontwerp RUP bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dient dit schriftelijk te doen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening uiterlijk tegen 15 november 2018. U kunt dit aangetekend opsturen naar de voorzitter van de GECORO, p/a Grote Markt 1, 8930 Menen, ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven op de dienst Ruimtelijke Ordening of u kan digitaal uw bezwaren of opmerkingen formuleren via info@menen.be

De infovergadering zal plaatsvinden op dinsdag 23 oktober 2018 om 19u in de ontvangstruimte in het stadhuis te Menen.


RUP Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik

De Provincie West-Vlaanderen heeft het proces opgestart om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik.

Update
Op 14, 17 en 23 maart werden infomarkten georganiseerd in Menen, Wevelgem en Wervik. Hierbij werd er informatie gegeven over de ontwerptekst van het plan-MER dat in opmaak is. Naar aanleiding van deze infomarkten was het mogelijk om opmerkingen over te maken. In totaal werden 126 opmerkingen bezorgd. De gebundelde samenvatting kan u in onderstaand document terugvinden. Achter iedere inspraakreactie kan u de terugvinden of en hoe deze reactie geleid heeft tot de aanpassing van de tekst van het plan-MER.

Antwoordnota inspraakreacties infomarkten

De verdere timing van het plan-MER ziet er als volgt uit:

 1. Eind december 2017: indienen ontwerp plan-MER
 2. Januari-februari 2018: adviesronde door de MER-cel + ontwerptekstbespreking met Vlaamse administraties en betrokken gemeentebesturen
 3. Maart 2018 : verwerking adviezen en eventueel bijsturen ontwerp plan MER 
 4. April 2018: indienen definitief plan-MER
 5. Mei 2018: goedkeuring plan-MER door de MER-cel 
 6. Juni - juli 2018: openbaar onderzoek goedgekeurde plan-MER

Na goedkeuring van de plan-MER zal deze integraal op deze webpagina geplaatst worden en zullen alle geregistreerde email-adressen hiervan op de hoogte gesteld worden.

Meer info

 


 

 

Bekendmaking inwerkingtreding RUP Stationsomgeving Menen

Het College van Burgemeester en schepenen maakt bekend dat het RUP Stationsomgeving Menen op 17 november 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Het RUP Stationsomgeving Menen is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2012 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: 1 maart 2012.


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Leiestraat N 4-l

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Leiestraat N 4-I op 9 juni 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.
Het RUP Leiestraat N 4-I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Woonstrategie buitengebied 009 I

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het RUP Woonstrategie buitengebied 009 I op 9 juni 2011| gedeeltelijk goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Menen in zitting van 28-03-201 l, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.
Het RUP Woonstrategie Buitengebied 900 I is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28-07-2011 en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. B
ekendmaking inwerkingtreding SRUP Warlop Horeca

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Sectoraal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warlop Horeca op 3 maart 2011 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 13 mei 2011 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).


Bekendmaking inwerkingtreding RUP Grenscorrectie Menen-Oost

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Grenscorrectie Menen-Oost op 7 januari 2010 goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie.

Op 3 maart 2010 treedt het RUP in werking (14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Plan-mer screenings

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het PRUP "Afbakening Klein Stedelijk Gebied Menen"NR OHPL1225

Op 22 december 2011 heeft de provincie West-Vlaanderen voor vermeld plan overeenkomstig art. 4.26.§1 van het plan-m.e.r.-decreet het screeningsdossier ingediend met de vraag een beslissing te nemen over de noodzaak tot opmaak van een plan-MER.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1225.

Conclusie:

De dienst MER heeft op basis van het screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van het plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: SRUP Montré-Laga NR OHPL1114

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1114

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de  openingsuren.

 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Groenhof NR OHPL1179

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1179

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Keizer Karel NR OHPL1070

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's "PlanMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL1070

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Zonevreemde bedrijven 1 - Warlop Horeca - NR OHPL0540

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0540.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Stationsomgeving Menen - NR OHPL0553

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0553

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren.


Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Leiestraat Menen - NR OHPL0245

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0245

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren. 


 

Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Woonstrategie buitengebied Menen - NR OHPL0692

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 ("planMER-decreet") en Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's ("planMER-besluit")

Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken.

Het dossier is bij MER-Vlaanderen gekend onder het nummer OHPL0692.

Conclusie:

Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een plan MER niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be en op het stadhuis te Menen, loket Ruimtelijk Ordening tijdens de openingsuren.